Kaprijke rooit 43 populieren naast de parking van het SOCK. (Foto: Emiel Tack)
Kaprijke

Zomereiken vervangen nog te rooien populieren

De gemeente Kaprijke zet, om veiligheidsredenen, de zaag in 43 populieren aan de rand van de parking achter de sport en cultuursite van het SOCK in de Molenstraat in Kaprijke

“Ze zijn kaprijp en vormen een potentieel gevaar”, zegt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere. “De populieren zijn kaprijp en worden in het huidige plantseizoen nog vervangen door zomereiken. Bovendien vormen ze een potentieel gevaar voor de bezoekers van het SOCK en de aanpalende sportvelden. Zo wordt ook de natuurlijke schoonheid en biodiversiteit van het terrein in stand gehouden”, vult schepen Frederik Versluys aan.

(LK)