Damme Maldegem

Herstelling middendijk ‘Blinker’ en ‘Stinker’ binnenkort van start

De middendijk tussen het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal (in de volksmond ‘Blinker’ en ‘Stinker’ genoemd) op het grondgebied van Knokke-Heist, Brugge en Damme wordt vanaf augustus 2023 hersteld.

Na een dijkbreuk in 2018 werd vastgesteld dat ook overige delen van de middendijk verzwakt zijn. De komende herstellingswerken onder leiding van De Vlaamse Waterweg nv zullen de veiligheid van de dijk in de toekomst opnieuw moeten garanderen.
Het is moeilijk te zeggen waardoor de dijkbreuk vijf jaar geleden precies werd veroorzaakt. Sinds de dijkbreuk werd ontdekt dat de middendijken sterk verzwakt zijn. Daarom vanaf deze zomer de nodige herstellingswerken. De werken zullen vier jaar duren en verlopen in zones over een lengte van een kleine 8 km, van de uitwateringskokers in Heist tot aan de Sifonbrug. Totale kostprijs van het project is geraamd op 12,9 miljoen euro (excl. btw).
Het milieu in de omgeving van de dijken krijgt de nodige aandacht. De verstoring van de verschillende diersoorten en vegetaties in het gebied wordt vermeden door zowel de periode van uitvoeren als de uitvoeringswijze. Omdat de werkzone in Vogelrichtlijngebied ligt is het essentieel de verschillende aanwezige vogelsoorten zo weinig mogelijk te verstoren tijdens het broedseizoen. Daarom worden de werken enkel uitgevoerd vanaf augustus tot februari. Het gebied is ook zeer belangrijk voor vleermuizen dus de werken moeten uitgevoerd worden tussen zonsopgang en zonsondergang en mag er geen kunstmatige verlichting gebruikt worden.

(PDB)