Middelburg

Toelichting over toekomst kerk van Middelburg

De kerkfabriek, de lokale gemeenschap en lokaal bestuur Maldegem werken momenteel samen aan de herbestemming van de Sint-Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Dit doen ze aan de hand van een participatietraject dat vorig jaar werd opgestart. In het najaar van 2023 werden al twee participatiemomenten georganiseerd. Inwoners, buren, verenigingen, personen die zich verbonden voelen met […]

Middelburg

Burger mag meedenken over toekomst kerk Middelburg

Kerkfabriek en gemeentebestuur starten een participatieproject met de naam ‘Kerk in het midden’ om bij de inwoners te horen welke bestemming de Sint-Petrus en Pauluskerk in Middelburg moet krijgen. De kerk zal niet meer worden gebruikt voor erediensten en moet dus een nieuwe invulling krijgen. Een eerste denkavond wordt gehouden op dinsdag 24 oktober om […]