Eeklo Hoofdartikel

Roddels of werkelijkheid in Eeklo: Politieke schokgolf in de maak ?

Vergeef mij, lezer van Taptoe, als straks zou blijken dat we u nodeloos verontrust hebben met bovenstaande titel. Maar het valt niet te ontkennen dat er iets broeit in politiek Eeklo. Zijn het roddels of is er toch iets van waar, we voelen ons verplicht een en ander voor u op een rijtje te zetten zonder garanties.

In de Ledeganckstad doen al een paar weken hardnekkige geruchten de ronde dat er een fusie (‘kartel’) tussen 2 (of 3) bestaande partijen op komst is met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Voor een goed begrip: Wikipedia omschrijft zo’n kartel als volgt:
“Een kartel (of kieskartel) is een tijdelijke electorale alliantie tussen twee of meer politieke partijen die gedurende de verkiezingen met één kandidatenlijst naar de kiezer trekken.”

Omerta

Veel concreets kunnen wij intussen niet te weten komen, al hebben we via ons netwerk voldoende interne contacten gelegd met mogelijk geviseerde hoofdrolspelers. Er wordt echter – zeer opvallend – ofwel in alle talen gezwegen, uit de lucht gevallen óf ontkend. We houden het dus tot nader order op roddels, al hebben we wel enkele ideeën waarom de werkelijkheid wel eens boven roddels kan uitstijgen.
De politieke omerta werkt voorlopig in ons nadeel. Voorbode voor een op til zijnde schokgolf ? Afwachten, want waar rook is is normaal ook vuur…

Kartels

Persoonlijk denken we dat er voor het vormen van een kartel in Eeklo hoe dan ook wel een goede reden zou kunnen zijn. Hier en daar blijken er al volop gesprekken tussen plaatselijke partijen om te fusioneren of wordt zelfs al een kartel officieel aangekondigd. Denk maar aan Gent waar de partijen Vooruit en Open VLD samen straks als één blok naar de kiezer trekken onder de naam “VOOR GENT”.
Zowel CD&V, Open VLD, Groen als N-VA (iets minder) zitten nationaal in een constante dalende curve en de vrees is groot en reëel dat zich dat ook zal afstralen op hun plaatselijke partijen.
Het komt er dus volgend jaar op aan als grootste uit de verkiezingsslag te komen om dan in hun rangen ook de burgemeester te kunnen aanduiden.

Speculatief decreet

Wegens een nieuw decreet zijn er volgend jaar bij de lokale verkiezingen een tweetal grondige wijzigingen van belang die voorlopig voor onberekenbare speculatie zorgen.
De opkomstplicht valt weg. Gaan kiezen is dan niet langer verplicht. Rijst de vraag hoeveel personen er wél nog de morele plicht zullen voelen om tóch hun stem uit te brengen en voor welke partij of personen kiezen dat soort kiezers dan ? Voorlopig de vraag van 1 miljoen.
Maar vooral de manier waarop de burgemeester zal worden aangeduid, verandert. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen, op welke plaats ook, in de grootste fractie van de coalitie, wordt automatisch burgemeester. Daarnaast verdwijnt ook de invloed van de kopstem. Vandaag is het zo dat kandidaten met weinig voorkeurstemmen toch verkozen geraken, omdat ze hoog op de lijst stonden. Vanaf 2024 zullen alleen nog de voorkeurstemmen bepalend zijn.

Schaakspel

Hoe liggen de kaarten nu in Eeklo?
Bij de vorige lokale verkiezingen waren 3 partijen aan elkaar gewaagd met elk 6 zetels. Ze leverden elk een topper met meer dan 1.000 voorkeurstemmen: Koen Loete (CD&V): 1.375, Luc Vandevelde (SMS ): 1.311, en Hilde Lampaert (N-VA): 1.228. Drie ambitieuze politiekers die hopen om volgend jaar burgemeester te kunnen worden. Maar dan moeten ze er vooreerst in slagen ook als grootste partij uit de stembusslag te komen. Zo zou een kartelvorming wel eens noodzakelijk kunnen worden. Want bijna alle partijen zijn de laatste vijf jaar niet ontsnapt aan grondige interne wijzigingen ten gevolge van interne onmin en strubbelingen. Vier verkozenen haakten in hun partij af en gingen onafhankelijk zetelen. Dat heeft partijen mogelijk verzwakt en zijn de troeven van weleer verdampt.
Niet onmogelijk dus dat achter de coulissen heimelijk een politiek schaakspel wordt voorbereid om samen met één nieuwe grote partij eendrachtig naar de kiezer te stappen.
Op die manier kan achter roddels een grond van waarheid zitten.

Piet De Baets