Waar het voetpad (rechts) versmalt, zullen wagens op de vrijgekomen plaats parkeerplaats vinden. (Foto: Emiel Tack)
Watervliet

Molenstraatbocht wordt grondig herschikt

Deze week gaan de werken voor de herinrichting van de ondertussen befaamde bocht in de Molenstraat in Watervliet van start. De bocht aan het oorlogsmonument, meer dan eens het onderwerp van ergernis voor menig bestuurder die van of naar de kust wilde rijden, wordt aangepakt.

Heel vaak staat zwaar (landbouw)verkeer er oog in oog met wagens die de andere kant uitwillen. Geparkeerde wagens, in combinatie met zwaar (landbouw)verkeer maakten het de zwakke weggebruiker meer dan eens moeilijk om veilig en ongeschonden thuis te geraken. “Binnenkort behoort het tot het verleden”, zegt burgemeester Franki Van de Moere.
Zowel meerderheid als oppositie waren van mening dat de situatie moest aangepakt worden, al bleken de manieren waarop niet steeds dezelfde. Lobbywerk bij wegbeheerder AWV (Administratie Wegen en Verkeer ) bracht uiteindelijk soelaas. “Op maandag 20 maart starten we met de eerste fase van de herinrichting van de Molenstraat in Watervliet”, zegt de burgemeester. “De werken starten ter hoogte van oorlogsmonument en vorderen in de richting van Nederland. Op onze vraag heeft het Agentschap een plan opgemaakt om de doorstroming van het verkeer in de Ketterijstraat en de Molenstraat in Watervliet aan te pakken.”

Voetpaden worden parkeerplaatsen

Momenteel wordt er langs de weg geparkeerd, maar omdat er niet aangeduid is waar er wel of niet geparkeerd mag worden, zorgt dit soms voor erg vervelende situaties. “Het doorgaand verkeerd wordt meer dan eens belemmerd”, gaat Van de Moere verder. “Een deel van de oplossing werd gevonden bij het aanpassen van de voetpaden. In het begin van de straat zijn ze breed genoeg om te parkeren én de doorgang voor voetgangers mogelijk te houden. Het voetpad zal dus deels versmald worden, terwijl de wagens kunnen parkeren op de ruimte die hierdoor vrijkomt.” Deze klus zal voor lichte hinder zorgen tot eind april. Aansluitend op deze werken brengt het Agentschap Wegen en Verkeer wegmarkeringen aan zodanig dat er in beide rijrichtingen over een minimale breedte over de weg kan gereden worden en de parkeerzones aangeduid staan.

(LK)