Luc De Meyer (midden) stelde Claudine Bonamie voor als lijsttrekker voor Samen-Anders. Franki Van de Moere blijft de partij steunen en komt ook opnieuw op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. (Foto: Emiel Tack)
Sint-Laureins

Claudine Bonamie kandidaat burgemeester 

De strijd om de burgemeesterssjerp in Sint-Laureins lijkt gestart. Huidig meerderheidspartij ‘Samen’ was de eerste die haar kandidaat-burgemeester en lijsttrekker aan het grote publiek voorstelde.

Zijn gaan naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen met Claudine Bonamie als lijsttrekker en meteen ook als kandidaat-burgemeester.

Geen twist

Het was een min of meer te verwachten bericht. Volgens insiders in de Sentse politiek waren er al geruchten dat burgemeester Franki Van de Moere niet langer kandidaat-burgemeester was en zelfs niet meer op de lijst zou terug te vinden zijn. Stoutmoedigen hadden het zelfs over interne twisten binnen de partij. Dat werd door voorzitter Luc De Meyer gelogenstraft op een korte persbriefing.

Fulltime

“Claudine is ondertussen bijna 12 jaar schepen en de afgelopen zes jaar zelfs eerste schepen. Als ze verkozen wordt als burgemeester zal zij zich fulltime kunnen inzetten voor de gemeente”, aldus De Meyer. Dat Van de Moere niet langer op de lijst zou terug te vinden zijn werd meteen als een kwakkel afgedaan door de zetelend burgemeester himself.

Steun aan de partij

“Ik blijft de lijst steunen en ik zal er ook een plekje op hebben”, vertelde Van de Moere. “Waar die plek is, hoor ik wel. Ik sta op de plaats die de partij mij zal toebedelen. Eén ding is zeker, het zal niet op de kop zijn. Ik ben ondertussen 66 jaar en de afgelopen twaalf jaar waren vrij intens. Als burgemeester krijg je weinig rust in het hoofd. Mensen spreken je aan over allerlei zaken. Soms ben je niet helemaal op de hoogte van hun probleem en moet je je bevragen bij je schepenen of bij de administratie. Dat vreet aan een mens, zeker als je ook nog je eigen bedrijf hoog te houden hebt. Daarom is het een goede keuze dat Claudine nu op de kop komt te staan. Zij is net met pensioen en kan zich 100 % geven aan de gemeente”. Als Van de Moere zou verkozen worden is hij, naar eigen zeggen, bereid een schepenambt op te nemen.

Werk aan de winkel

Bonamie staat voor een grote uitdaging en er is werk aan de winkel. Met Van de Moere en De Meyer lijkt ze alvast twee ervaren mensen naast zich op de lijst te hebben. Ook naamgenoot Carlos Bonamie en schepen Tom Lacres worden als terugkomers op de lijst verwacht. Of schepen Hugo Coene de volgende campagne zal meemaken, is nog niet bekend. Hij liet zich – in het openbaar – nog niet uit over zijn politieke toekomst. Dat deden Jan Roets en Sylvie Bruyninckx – in 2018 samen goed voor 1.401 voorkeurstemmen voor Samen – eerder wel al. Zij gaven aan niet langer verkiesbaar te zullen zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er bij de volgende verkiezingen niet 17 maar 19 raasleden moeten verkozen worden doordat Sint-Laureins meer dan 7.000 inwoners zal hebben.

Populair

Claudine Bonamie (62) is zeer populair in haar gemeente. Na Franki Van de Moere (1.469) haalde zij het tweede meest stemmen (1.250)  bij vorige gemeenteraadsverkiezingen. De partij Samen bestaat al 18 jaar uit een kartel van liberalen, socialisten en onafhankelijken.
In 2018 haalde de partij de volstrekte meerderheid met 10 van de 17 zetels.
Claudine is al 26 jaar samen met haar partner Freddy Accoe, uitbater van het bekende Fred’s Café in St.Margriete.

(LK)