De doorgang voor veiligheidswagens moet worden verbreed met 20 centimeter. Foto’s tonen echter aan dat de beschikbare ruimte al jaren nooit voor een echt probleem zorgde.
Eeklo Hoofdartikel

De kaaifeesten op ramkoers met Eeklose stadsbestuur

Zijn de kaaifeesten in Eeklo ten dode opgeschreven?
Een paar weken geleden werd deze vraag door het wijkbestuur gelanceerd in de dagbladen. De opdoffer kwam goed aan.  Vrij vlug kwam er een sussend antwoord van de burgemeester.
Oorzaak zijn enkele structurele maatregelen die het stadsbestuur al langer plant rond het Van De Woestijneplein, het hart van de gebuurtefeesten, waar ook telkens de grote animatietent staat. Als daar de oppervlakte in de omtrek wordt verkleind door aanpassingswerken vreest men dat de Kaaifeesten daar niet meer kunnen doorgaan. En een andere uitwijkmogelijkheid is er niet.
Een recente verzoeningsvergadering met burgemeester Vandevelde, feestenschepen Danny Smessaert (beiden SMS, niemand anders van het schepencollege) en bevoegde stadsambtenaren liep op een sisser uit.
Resultaat: het spel zit nu wel duidelijk op de wagen en uitdrukkingen als “aanhoudend pestgedrag van het stadsbestuur” worden volop opgepikt. De aanstaande verkiezingen lieten nochtans anders vermoeden voor dit enig wijkfeest dat Eeklo nog rijk is. Met voor de rommelmarkt alleen al meer dan 25.000 bezoekers (bij goed weer).

Zelfbedruipend

De Kaaifeesten gaan al sinds jaar en dag door tijdens het eerste weekend van oktober op het gebr. Van De Woestijneplein. Daar wordt elk jaar serieus gepuzzeld om op de kleine beschikbare oppervlakte alles georganiseerd te krijgen. Toiletten, parking voor medewerkers, koelwagens, vrachtwagens  van leveranciers, tafels en stoelen op een gelegenheidsterras, de tent zelf en nog tal van attributen moeten allemaal op en rond het plein een plaats krijgen.
Binnen 3 jaar viert de organiserende gebuurtedekenij “Steunt Elkander” haar 100-jarig bestaan. Hiervoor is voor 2027 al een (duur) contract afgesloten met Willy Sommers die voor de gelegenheid uitzonderlijk zal optreden met volledig orkest. De vraag is nu echter: zullen deze Kaaifeesten dan nog (kunnen) doorgaan?
De Kaaifeesten zijn met de inkomsten van standhouders op de rommelmarkt en het drankverkoop in de tent een belangrijke bron van inkomsten om het evenement gratis te houden. Ze vormen een zelfbedruipend bedrijf dat daarmee praktisch alle attracties gratis kan laten doorgaan. Een vrij uniek huzarenstuk in animatieland. Maar als het eens regent tijdens de rommelmarkt vallen deze broodnoodzakelijke inkomsten weg en zit men met een gat in de portemonnee. Elk jaar wordt nagelbijtend naar het aanstaande weerpatroon    gekeken.
Dirk Mussche (voorzitter): “Van de stad krijgen wij een subsidie van 2.000 euro, maar die zijn als 6 jaar niet meer geïndexeerd, ondanks een inflatie van ondertussen al 20%. Vergelijk dit eens met de Ballonmeeting die voor hun 1-daagse (uit Eeklo verhuisde) organisatie 20.000 € kreeg…Wat mij ook verwondert is dat we van andere leden van het schepencollege geen enkel signaal krijgen.”

Bredere veiligheidsstrook

De nieuwe verzoeningspoging om tot een oplossing te komen mislukte, volledig onverwacht.
Dirk Mussche: “De enige boodschap die we daar te horen kregen was dat bij een herinrichting van het openbaar domein geen rekening kan gehouden worden met de wensen van de organisatie van een evenement dat maar één keer per jaar doorgaat. Voor mij getuigt dit standpunt van weinig respect voor de enige wijkfeesten die Eeklo nog rijk is.”
De geplande maatregelen die nog zouden doorgevoerd worden voor de volgende editie in oktober gaan onder meer over: een bredere doorgang naast de tent die voor brandweer en hulpdiensten moet versmald worden, plaatsen van bloembakken op het voetpad over 15 meter lengte waardoor het terras naast de tent zal wegvallen en door het geplande openleggen van het Leiken wegvallen van parkeerplaatsen, wc-wagens en het Lunapark. Nochtans zou 10 meter minder ver openleggen van het Leiken voor dit alles een oplossing kunnen zijn .

Krugercentrum

Dirk Mussche: “Vanuit het stadsbestuur worden we al een tijdje geduwd in de richting van het Krügercenter om de Kaaifeesten dààr te laten doorgaan, maar het Krügercenter is niet alleen privaat terrein, het is te klein en maakt geen deel van uit van de wijk ‘t Kaaiken. Een traditie die al 96 jaar bestaat kan je zomaar niet verplanten toch? Naast het feit dat men geen rekening wenst te houden met onze bezorgdheden als enig overgebleven organisatie van de laatste wijkfeesten in Eeklo, wordt er ook geen rekening gehouden met de noden van de bewoners van de wijk. Een bewijs hoe groot de kloof blijft tussen burger en de lokale politiek in Eeklo.

Conclusie 

Als het stadsbestuur zijn wil doordrijft, is de toekomst van de Kaaifeesten ten dode opgeschreven.
Dirk Mussche (zucht): “Dat het lunapark zou wegvallen is nog geen ramp, maar dat er geen WC-wagens meer kunnen geplaatst worden voor de duizenden bezoekers, daarvoor zijn geen alternatieven. Als bovendien de capaciteit van het terras met 50% vermindert, dan zitten ze daarmee aan onze inkomsten. Wil het stadsbestuur de laatste wijkfeesten in Eeklo liever kwijt? Het ziet ernaar uit. Veelvouden van dit bedrag wordt door hen aan externe consultancy gegeven om Eeklo meer hype te maken maar onze succesvolle rommelmarkt, de grootste in het land, met haar tienduizenden bezoekers zet Eeklo elk jaar uniek en ver in het land in de schijnwerpers en de Eeklose middenstand beleeft een absolute hoogdag. Begrijpe wie kan.”

Het ziet er dus naar uit dat het maandagse humoristische blijspel vol steken onder water op de plaatselijke politiek, dat omwille van de opvoering in het Eeklose dialect telkens de massa lokt, dit jaar voor ‘pittige’ ambiance zal zorgen…

Piet De Baets

Op bovenstaande luchtfoto is duidelijk te merken dat er op de zeer beperkte ruimte waar de Kaaifeesten doorgaan, serieus moet gepuzzeld worden om alles te installeren. De gele zone is het terras waarvan een groot deel verdwijnt door voorziene bloembakken. De blauwe zones voor koelwagens en vrachtwagens kunnen niet meer geplaatst worden door het openleggen van het Leiken. De groene zone dient voor de WC- wagens, die niet meer kunnen geplaatst worden door de installatie van ondergrondse glascontainers. De rode zones links en rechts van de witte tent dienen voor de foorattracties en het Lunapark maar moeten verdwijnen door het openleggen van het Leiken.