Eeklo

Het Eeklose kartel #TEAM9900 lanceert een burgerenquête met verregaande bindende beloftes.

De verkiezingen naderen en dat begint stilaan langs alle kanten op te vallen.
De groep rond kopman Koen Loete (CD&V + Open VLD + Groen) had al vroeger een burgerenquête beloofd en die komt er nu volgende week. Een wat ze noemen “grote bevraging” van mensen die in of buiten Eeklo wonen, (komen) werken , dienstverlening krijgen of hun hobby’s beoefenen, de mening van iedereen interesseert hen.
Maar vrij nieuw en uitzonderlijk is dat de partij achteraf ook zoveel mogelijk van de uitgedrukte wensen en opmerkingen bindend wil uitvoeren !
Een voorbeeld?
Iemand suggereert dat de parkeergelden in Eeklo zouden moeten afgeschaft worden?  Wordt in overweging genomen ! Of iemand heeft een alternatief idee voor de invulling van de lege kerk op het Oostveld met een cultuurcentrum of een kindercrèche? Het kàn ! Gratis voedzame maaltijden voor de kinderen in Eeklose scholen? Je méént het.
Of onze persoonlijke suggestie om het overbodig te breed voetpad langsweg de Zandstraat te versmallen zodat het verkeer dan in twee richtingen kan passeren? Je zou er de vele tientallen buitenparkeerders zonder garage langsweg de andere kant (1,5 km) een plezier mee doen.
Dat dit alles streng moet bestudeerd worden en zelfs de stadskas zal aanspreken is een feit, maar deelnemers aan de bevraging zullen toch minstens het gevoel hebben dat ze misschien eindelijk eens gehoord worden.

Geen politieke bril

Koen Loete: “De vraag aan het deelnemend publiek is een beetje ‘wat zou je zelf willen doen als je schepen of burgemeester wordt ?’ Dat alles is dan een voorbeeld van onze vernieuwde aanpak van open communiceren, maar nu eens niét vanuit een politieke bril. Voorstellen waar wij misschien niet aan denken zijn daarom welkom. In juni willen we dan de resultaten bekend maken in ons officieel verkiezingsprogramma, als leidraad voor het bestuur van onze stad Eeklo vanaf 2025. Als #TEAM9900 bestuurt beloven wij jaarlijks zo’n burgerbevraging om het contact met de burger niet te verliezen en de vinger aan de pols te houden. Het is ook een jaarlijkse evaluatie van wat gerealiseerd werd voor hen.”

Praktisch

Vanaf volgende week gaat de peiling in 12.000 Eeklose brievenbussen. De bevraging telt ongeveer 25 vragen en is op minder dan 15 minuten ingevuld.
Christophe De Waele: “Het gaat over veiligheid en mobiliteit, milieu en duurzaamheid, het verenigingsleven, het fusieverhaal, … maar evenzeer over hoe de Eeklonaar zijn belastingcenten wil besteed zien. Iedereen kan volop zijn eigen concrete en creatieve voorstellen formuleren. Maar we verspreiden ook een QR-code via sociale media zodat men makkelijk kan starten aan deze bevraging, zowel via smartphone, tablet of computer. Wie minder digitale vaardigheden heeft, kan de bevraging gedrukt in de brievenbus krijgen of komt op 15 mei a.s. naar een bijeenkomst in café Torenhof te Eeklo (Kerkplein) voor hulp ter plaatse.

Piet De Baets