Sint-Jan-in-Eremo

Kruispunt Sint-Jansstraat wordt overzichtelijker

Drie jaar nadat onafhankelijk gemeenteraadslid Johan Francque de veiligheid op het kruispunt van de Sint-jansstraat en de Bentillestraat/Moerstraat op de agenda van de raad bracht, komt er een oplossing. “Ik ben blij dat we eindelijk zo ver zijn” zegt Francque.

Hij was, niet ten onrechte, van mening dat de zichtbaarheid op het punt onvoldoende was. “Wie vanuit de Sint-Jansstraat komt heeft een probleem met de zichtbaarheid” opperde het raadslid. “Geparkeerde wagens hinderen het zicht op het verkeer dat vanuit de richting van Watervliet komt. Dit kan opgelost worden door de parkeerplaatsen ietsjes naar voor te schuiven.”
Ultimatum
Hoewel het voorstel van Francque drie jaar geleden in goede aarde viel bij heel de raad én zelfs goedgekeurd werd, bleef de uitvoering ervan op zich wachten. Francque liet het blauw blauw tot hij het item na zowat 2,5 jaar opnieuw vanonder het stof haalde. Een overbevraagde aannemer bleek de oorzaak te zijn geweest van het uitstel. Toch kreeg de man opnieuw de belofte dat er werk zou gemaakt worden van het probleem. Maar, zoals het al eens het geval is ‘l histoire se répète, en de heraanleg bleef in de kast liggen. Tot…. Francque eind vorig jaar zijn duivels ontbond en de gemeenteraad voor een ultimatum stelde. “Ik ga niet meer over de gevaarlijke situatie in de Sint-Jansstraat praten” zei hij gedecideerd. “Als er over zes maand geen oplossing is, haal ik de grove middelen boven en stuur ik aangetekende brieven naar iedereen die iets wil horen over de gang van zaken”.
Oplossing
Blijkbaar werkte deze aanpak. Tijdens de jongste gemeenteraad stelde burgemeester Van de Moere een oplossing voor. “We hebben gezien dat de proefopstelling die er nu een paar maanden staat, effectief werkt” zei de burgemeester. “Momenteel is het eerste parkeervak afgezet. We willen dit zo houden en gaan het zelfs ontharden. Zo krijg je meer zicht richting Watervliet. Bovendien komt er ook een stukje vergroening in de gemeente.”
Francque toonde zich tevreden met de oplossing. “Een beetje jammer dat het zolang duurde, maar finaal hebben we resultaat. Alleen blijft de vraag hoe lang de uitvoering nu op zich zal laten wachten?” Een vraag waarop Van de Moere beloofde dat dit tegen de zomervakantie moet afgerond zijn. Raadslid Franky Cornelis sloot af met de suggestie op de open plek een boompje te zetten. “Doen we dit niet dan zal er toch wel op geparkeerd worden en staan we even ver” besloot de man.
(LK)

Een reactie achterlaten