Kaprijke

Geen assistentiewoningen aan Aveschoot

De kans dat er ooit nog assistentiewoningen gebouwd worden op de voormalige site Sint-Jozef aan Aveschoot wordt erg klein. Zeker nu de gemeente Kaprijke de samenwerking publiek-particuliere samenwerking (PPS) met de Tijdelijke Vereniging Senior Investments heeft stopgezet. Oppositiepartij Samen, onder wiens bewind de overeenkomst meer dan drie jaar geleden werd opgezet, noemt de beslissing een ongunstige wending in het verhaal.

Burgemeester Pieter Claeys lichtte de gang van zaken toe tijdens de jongste gemeenteraad.
“In 2018, aan het eind van de vorige bestuursperiode, sloten het OCMW Kaprijke en de Tijdelijke Vereniging Senior Investments een publiek-particuliere samenwerking (PPS) voor de ontwikkeling, financiering en verkoop van assistentiewoningen in het centrum van Lembeke, vlak bij het nieuwe woonzorgcentrum De Boomgaard” verduidelijkte de burgemeester. De overeenkomst hield onder andere in dat het oude klooster zou verdwijnen en dat de site herbestemd moest worden”. De komst van 36 assistentiewoningen in de buik van Lembeke binnen een termijn van drie jaar leek de toekomst.
Staartje
Het plan voorzag een modern gebouw met daarin 36 assistentiewoningen, met een oppervlakte tussen de 60 en 90 vierkante meter. De maanden en jaren verstreken, maar de ondertussen braakliggende grond, raakte niet bebouwd. “Diverse pogingen om het project vooruit te doen gaan, gaven niet het gewenste resultaat” ging Claeys verder. “We hebben eind vorig jaar moeten vaststellen dat de opdracht, zoals omschreven in de PPS-overeenkomst van 2018, niet meer kon worden uitgevoerd. We zien dat Seniors Investments tegen de vooropgestelde termijnen geen van de haar opgelegde voorwaarden heeft nagekomen. Daarom hebben we besloten de overeenkomst te ontbinden.”
Claeys gaf nog mee dat er verdere juridische stappen zullen ondernomen worden.
Hoe het nu verder moet met de kale vlakte aan Aveschoot is nog onduidelijk. “Over naar plan B” zegt de burgemeester. “De kans dat er ooit nog over assistentiewoningen gepraat wordt, is klein. Er zijn perspectieven. Mogelijks wordt het toch iets in de sector van de zorg? Initiatieven in de private sfeer of meer groen zijn eveneens alternatieven. Zeker is alvast dat de buurt inspraak in het geheel zal krijgen.” Oppositieraadslid Filip Gijssels vreest dat het hele verhaal nog een staartje zal krijgen. “Het is niet ondenkbeeldig dat de projectontwikkelaar zich zomaar bij dit besluit zal neerleggen” waarschuwde Gijssels.
(LK)