Het kruispunt aan frituur Belleur gaat minstens zes weken dicht. (Foto: Emiel Tack)
Lembeke

Kruispunt Eeklostraat met d’Alcantaralaan 6 weken afgesloten

De aan de gang zijnde wegen- en rioleringswerken aan de gravin d’Alcantaralaan zorgen er voor dat verkeer vanuit Lembeke richting Eeklo en terug niet langer via het kruispunt aan de Eeklostraat kan rijden.

Er worden omleidingen voorzien. “Het kruispunt in de buurt van frituur Belleur wordt volledig afgesloten voor alle verkeer”, zegt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere. “Het gaat om de meest hinderlijke fase van deze grootschalige werken. Het volledige kruispunt wordt open gebroken en heraangelegd. De regenwaterafvoer van het grootste deel van het project wordt op die plaats gerealiseerd”.

Verkeersplateau

In één adem maakt Kaprijke werk van de aanleg van een verkeersplateau en worden een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te verhogen. Samen het de heraanleg van dit kruispunt worden eveneens werken uitgevoerd in de d’Alcantaralaan ter hoogte van de grens met Waarschoot. Daar wordt het verkeer met lichten geregeld. De reeds bestaande omleidingen worden aangepast. Wie vanuit Waarschoot naar Lembeke (of omgekeerd) wil moet via de N9, Oostveldstraat en voortaan ook Kriekmoerstraat, richting Lembeke rijden. Lokaal komen er eenrichtingssluizen in de Westermolenstraat en de Menstraat.

Lijnbussen

De bussen van De Lijn die instaan voor het openbaar vervoer volgen een omleiding via Aveschoot. Een aantal haltes zoals ’Alcantaralaan, Windgatstraat, Lazarijstraat, Oostveldstraat en Kriekmoerstraat worden gedurende de werken afgeschaft en vervangen door een tijdelijke halte in de Oostveldstraat.
Voor de huisvuilophaling voor de bewoners uit de buurt van het kruispunt Eeklostraat / d’Alcantaralaan wordt een inzamelpunt georganiseerd in de buurt van het rondpunt.

(LK)