Marc Windey © MWM
Eeklo Hoofdartikel

Marc Windey is terug…!

Het leek een maat voor niets te worden maar de onverwachte terugkeer van Marc Windey in de gemeenteraad van vorige week legde treffend de onenigheid binnen de huidige coalitie bloot en mogelijk sluimerende synergiën die minstens wenkbrauwen doen fronsen…

Marc Windey, een jaar geleden door zijn collega’s koud weggejaagd uit zijn schepenambt en zodoende onafhankelijk raadslid en eenzame ziel geworden in de gemeenteraad, heeft zijn zwarte periode van ziekte en moedeloosheid zo te zien definitief achter zich gelaten. Politiek uit de as herrezen zette hij enkele (doorsnee) punten op de dagorde, zonder ijdele hoop op aandacht of bijval. Niets spectaculairs, ware het niet dat de stemming over zijn voorstellen onverwachts voor het eerst de onenigheid bij de meerderheid duidelijk blootlegde in lijn met de nakende verkiezingen. Hij kreeg voorwaar een meerderheid achter zijn voorstellen ! De partijen die zich achter zijn voorstel schaarden kunnen bij een goede verstaander aanleiding geven tot nieuwe speculaties…Bloeit daar iets tussen bepaalde actoren?

Zotte kost

Zijn tussenkomst ging enerzijds over een vraag naar de stand van zaken i.v.m. de gevaarlijke fietsoversteek aan het kruispunt van de N9/Oostveldstraat (station). Een door alle partijen ondersteunde oplossing voor dit verkeersprobleem lag bij zijn afzetting in februari vorig jaar al pasklaar maar werd door het schepencollege niet uitgevoerd. Niemand die kon beseffen hoe noodlottig actueel dit punt van de dagorde zou worden toen vorig weekend precies op dàt kruispunt een dodelijk accident gebeurde met een voetgangster.
Anderzijds had Windey het over een paar ingrepen en bedenkingen langs de Ring, onder meer over de geplande zotte kost van 7.000.000  euro (!) voor een fietstunnel onder de Ring ter hoogte van de Raverschootstraat.
“Ware het niet beter om van de fietstunnel een volwaardige tunnel te maken zodat het autoverkeer komende van Raverschootbrug en het achterliggende Adegem, samen met de fietsers naar het centrum van Eeklo kan geraken?” zo vroeg Windey zich af. Uiteindelijk sloot hij zijn tussenkomst af met de vraag aan de gemeenteraad “of ze het bijeenroepen van een bijzondere Gemeenteraadscommissie wilden goedkeuren teneinde duidelijkheid te krijgen over diverse vragen m.b.t. de realisatie van de Ring”.
Er ontspon hierover een uitgebreide discussie waaruit vrij snel bleek dat sommige raadsleden het voorstel van Windey genegen waren. Het voorstel werd in stemming gelegd en zowel CD&V, Groen, Open VLD en nog enkele solo’s stemden met Windey mee. Verbaasd bleven SMS en NV-A alleen in de oppositie. De split tussen de voor- en tegenstemmers lijkt niet toevallig een afspiegeling van de reeds eerder aangekondigde kartels.

Woelig verkiezingswater

Windey (achteraf): “Mijn verzoek werd door een meerderheid op applaus onthaald en een gemeenteraadscommissie over de ‘Ring’ komt er! Ik voel mij terug geapprecieerd en herboren. Maar op dezelfde gemeenteraad uitte zich ook een meer triest spektakel: naar aanleiding van de discussie over de terugkeer van auto’s op de Markt (overigens tegen alle SMS-principes in) meende de burgemeester soloslim te kunnen spelen. Hij werd in publieke zitting terechtgewezen door de meerderheid van de raadsleden, enkel gesteund door wat nog van zijn SMS-partij aan restanten overschiet en gesteund door zijn toekomstige bruid, de NVA. Alle overige raadsleden dwongen hem op de knieën. Zelfs de reddingsboei die hij uitgeworpen had naar de algemeen directeur haalde niets uit. De kapitein verliest de controle over zijn manschappen en het Eeklose schip dreigt te kapseizen in woelig verkiezingswater. Hoe het nu verder moet in de volgende periode van stijgende verkiezingskoorts is nu al duidelijk: de huidige coalitie ligt uitgeteld op het canvas, het vertrouwen is volledig zoek, de averij is niet meer te overzien….”

Piet De Baets