Vorig burgemeester Filip Gijssels (links) en huidig burgemeester Pieter Claeys (rechts) in de clinch voor de pluimen op de hoed... ©Joeri Seymortier
Kaprijke

Burgemeester lekt nieuws over gemeentefusies

De Kaprijkse gemeenteraad besliste in november 2022 om een burgerparticipatie (inspraak door burgers) te starten met als thema een eventuele gemeentefusie.

Concreet wordt een burgerpanel opgericht dat een niet-bindend advies formuleert aan de gemeenteraad en worden er drie infovergaderingen georganiseerd: één in Kaprijke, één in Lembeke en één in Bentille. We vernemen langs deze weg dat ook aangrenzende gemeenten (o.a.Eeklo) een soortgelijk traject zullen voeren. In de recentste gemeenteraad gaf burgemeester Pieter Claeys inzicht in de stand van zaken met omringende gemeenten, Informatie die elders maar met mondjesmaat bekend werd.

Verkennende gesprekken

“Er vonden de voorbije maanden verkennende gesprekken plaats om de temperatuur in de regio op te nemen.” vertelde Pieter Claeys, burgemeester van Kaprijke. “Het gaat over de toekomst van onze gemeente. Het zou vreemd zijn om de inwoners niet te betrekken. We willen hun mening kennen: wat vinden zij van een eventuele gemeentefusie? Waar zien ze winsten, wat is hun favoriete fusiepartner? Kaprijke is een voorbeeld voor andere gemeenten om de mogelijkheid tot fusie te laten bespreken door haar inwoners.”
“Kaprijke vroeg aan de aangrenzende gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem en Sint-Laureins of ook zij bereid waren om de burger op deze wijze te betrekken via een gezamenlijke overheidsopdracht. Eeklo reageerde positief om haar inwoners op een soortgelijke manier te betrekken. Assenede voert momenteel een eigen traject met rondetafelgesprekken. Evergem, Lievegem en Sint-Laureins wensten niet deel te nemen.

Voorstel met Eeklo

“Er ligt een voorstel klaar dat we binnenkort bespreken met Eeklo. Zodra er consensus is over de methodiek, vertellen we daarover meer. We zijn benieuwd naar wat onze inwoners ons te vertellen hebben.” sluit de burgemeester af.
De Kaprijkse oppositie bij monde van Filip Gijssels (de vroegere burgemeester) is ‘not amused’ met de pluimen die de huidige burgemeester meent te mogen opsteken. Via een persbericht licht hij uitgebreid zijn gramschap toe. Wij vatten samen.
“De burgemeester pakt er in mee uit dat Kaprijke bewust kiest voor de oprichting van een burgerpanel en daarmee een voorbeeld is voor andere gemeenten, maar vergeet te zeggen dat dit uitsluitend op initiatief van ons is, de fractie Samen, en op ons blijvend aandringen in de gemeenteraad. Even kort recapituleren:
Op 28 oktober 2021 stelde de meerderheid voor om verkennende fusiegesprekken te starten. Wij als oppositie stelden direct voor om ook de inwoners daarbij te betrekken, maar ons voorstel wordt verworpen.
Een half jaar later deden wij op 30 juni 2022 het kant-en-klaar voorstel om een burgerpanel op te richten. Ons punt wordt 3 x uitgesteld naar tekens een latere gemeenteraad.
Op 24 november 2022 werd ons voorstel uiteindelijk goedgekeurd, maar de meerderheid wou er een studiebureau bij betrekken en eerst aan de omliggende gemeenten vragen of zij daarin ook geïnteresseerd zijn.
Op de gemeenteraad van vorige week doen wij het vrijblijvend voorstel om eventueel aan te sluiten bij de opdrachtencentrale van CIPAL, die deskundige begeleiding bij burgerpanels voorziet, om niet nog meer tijd te verliezen. Ons punt werd (weer) uitgesteld naar…. de gemeenteraad van februari !
Onze bezorgdheid is dat er reeds veel tijd verloren is gegaan door besluiteloosheid van de meerderheid en het “vijf voor twaalf” wordt. Had de meerderheid ons voorstel onmiddellijk gevolgd, dan kon er rond deze tijd reeds een advies van het burgerpanel zijn, terwijl het burgerpanel nu nog moet opstarten en er nog dit jaar een finale beslissing moet genomen worden voor de hogere overheid.” (Filip Gijssels).

(PDB)

Een reactie achterlaten