Waarschoot

Deal tussen Ter Beke (What’s Cooking?) en Imperial afgeblazen

Hoewel de overnameplannen tussen What’s Cooking?, het vroegere Ter Beke, en Imperial al anderhalf jaar bekend zijn blijkt nu dat de deal niet kan doorgaan. Dat werd bevestigd bij What’s Cooking? zelf. Spelbreker is het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit dat een negatief advies gaf voor de overname. Die instelling oordeelde dat de fusie tussen […]

Het Sentse schepencollege is formeel: wij wachten op voorstellen en nemen zelf geen initiatief.
Assenede Eeklo Hoofdartikel Kaprijke Sint-Laureins

Fusieverhaal op dood spoor ?

De Kaprijkse burgemeester moet op fusiemissie. Sint-Laureins reageert sceptisch en afwijzend. Nadat Kaprijke in haar jongste gemeenteraadszitting officieel kennis nam van het niet-bindend advies dat haar burgerpanel, gaf de raad meteen mandaat aan burgemeester Claeys om na te gaan welke buurgemeenten interesse tonen.  “Het burgerpanel formuleerde twee scenario’s”, vertelt burgemeester Claeys. “Het eerste is een […]

Eeklo Sint-Laureins

“Fusiegesprekken met Eeklo worden niet verder gezet”

Voor het eerst liet het Sentse gemeentebestuur, afgelopen donderdagavond, in zijn kaarten kijken rond een eventuele fusie. Het werd meteen duidelijk dat Eeklo niet de meest begeerde bruid wordt. Wie wel? Daar blijft onzekerheid over bestaan, al lijkt er binnen het bestel weinig animo om écht te fusioneren. Dat Jan Modaal niet wakker ligt van […]