Eeklo

Eeklo koopt panden naast Paterskerk

Op de gemeenteraad van maandag 17 april moet het nog worden goedgekeurd maar de stad wil de twee smalle panden op Markt 23 en Markt 25, links naast de Paterskerk, kopen en nadien slopen. Er werd een akkoord bereikt met beide eigenaars en het is de bedoeling om een pleinomgeving vanaf de Markt tot de Paterskerk te realiseren. De totale aankoopprijs bedraagt 685.000 euro.

Het pand Markt 23, waar nu een telefoonwinkeltje is gevestigd, stond al te koop en moest 185.000 euro kosten. Er werd tegelijk ook onderhandeld met de eigenaars van Markt 25, bakkerswinkel Fanel, waarvoor 500.000 euro werd gevraagd. ‘We willen inderdaad Markt 23 en Markt 25 samen aankopen en op termijn slopen’, legt schepen van Omgeving Danny Plaetinck (N-VA) uit. ‘Beide panden samen vormen een opportuniteit met het oog op het ontwikkelen van de site Zone Markt Zuid. Daarom namen we contact op zowel met de makelaar over de aankoop van Markt 23 als met de eigenaars van Markt 25 om ook dit gebouw te kunnen aankopen.’

Danny Plaetinck legt ook uit waarom het pand gelegen op Markt 25 merkelijk duurder uitvalt. ‘De prijzen zijn gebaseerd op het schattingsverslag. Markt 25 is aanzienlijk groter dan 23. Het gebouw strekt zich uit tot de Paterskerk en loopt door achter 23.’
‘Het plan is om vanaf de Markt tot de Paterskerk een doorlopende pleinomgeving te creëren’, verduidelijkt Plaetinck. ‘Dat wordt een nieuwe stap in de ontwikkeling van de zuidkant van de Markt. Het nieuwe pleintje voor de Paterskerk zou het sluitstuk worden van de zachte doorsteek tussen de Zuidmoerstraat over de Paterskerksite richting de Markt. Als die verbinding klaar is, zal iedereen die nemen en worden tegelijk de kleine zijstraatjes ontlast. Ook de Paterskerk zal dan meer prominent in beeld komen.’

Er is nog wel geen concrete timing vastgelegd, volgens Danny Plaetinck. ‘Het slopen van de panden en aanleg van het pleintje zal zoveel mogelijk parallel lopen met de particuliere projecten links en rechts van de Paterskerk. We zullen hopelijk binnen enkele maanden een timing kunnen communiceren.’

(Ives Boone)