Kaprijke

Carpoolparking gesloten en snelheidsbeperking naar Lembeke

Nu de werken aan de fietstunnel onder de Expresweg van start zijn gegaan, neemt de gemeente Kaprijke een aantal bijkomende verkeersmaatregelen. “Noodzakelijke ingrepen om de zaak veilig te houden”, zegt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere. Bijna vijf jaar hebben ze er in Kaprijke op gewacht. Kort na de vorige verkiezingen, in 2018, […]

(Foto: Emiel Tack)
Kaprijke

KWB geeft elk kind een Sint

Sinds 2012 zorgt KWB ervoor dat de Sint kan langsgaan bij elke kind in de gemeente. “We zamelen speelgoed in en dragen het later over aan het OCMW”, zegt Rudy Heynssens van KWB Kaprijke. “Elk jaar groeit de actie nog steeds. Vorige week hebben we het ingezamelde speelgoed overgebracht naar de raadszaal van het administratief […]

Beeld ter illustratie. Image by Freepik
Kaprijke

Aanleg speelbos SOCK

De speelruimte aan het SOCK in Kaprijke wordt binnenkort uitgebreid met een speelbos. Dit initiatief, gericht op het verbeteren van de openbare ruimte en het creëren van een groene speelomgeving, zijn onderdeel van een bredere inspanning om de leefkwaliteit in de gemeente te verhogen. Het speelbos wordt uitgerust met een waterbuffering en wandelpad, verschillende speel […]

Kaprijke Waarschoot

Sponsor-wijnverkoop voor jongerenleefgroep ‘De Kere’

Ter gelegenheid van de Warmste week wil ‘Blij Leven vzw’ voor hun jongeren die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden een chillruimte sponsoren door de verkoop van wijn, net voor de eindejaarsfeesten. Blij leven heeft in het Meetjesland twee campussen, een in Waarschoot (Berg 8) en een in Kaprijke ( Voorstraat, 38). Ze hopen met […]

Beeld ter illustratie - Image by frimufilms on Freepik
Kaprijke

Nieuwe laadpalen geplaatst

Gemeentebestuur Kaprijke zet een belangrijke stap richting duurzame mobiliteit met de plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens op het openbaar domein. Het gemeentebestuur wil graag voldoen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De plaatsing van de laadpalen wordt uitgevoerd door Engie. Volgens de meest recente schattingen wordt verwacht dat Kaprijke voorlopig behoefte […]

Herdenkingsplechtigheid in Lembeke 2022. (Foto: Emiel Tack)
Kaprijke Sint-Laureins

Elf november vieringen

Het komend weekend staat in het teken van de herdenking van de slachtoffers van de voorbije wereldoorlogen. “In de gemeente Kaprijke start de eerste herdenking om 9 uur aan het woonzorgcentrum in Kaprijke”, zegt burgemeester Pieter Claeys . “Om 10.30 uur is de plechtigheid in Lembeke gepland. Beide plechtigheden worden afgesloten met een korte receptie […]

Hoofdartikel Kaprijke Lembeke

Kindergemeenteraad geïnstalleerd (met één raadslid teveel)

Sinds 2015 heeft Kaprijke een eigen kindergemeenteraad. Een vergadering waarin vooral kinderdingen aan bod komen. Afgelopen vrijdag kwam de raad voor het lopende schooljaar voor het eerst samen. Bij de start van de gemeenteraad kregen alle leden een echt raadslint aangemeten en tekenden zij een afsprakennota. “We hechten veel belang aan inspraak en participatie”, zegt […]

Beeld ter illustratie - Image by chandlervid85 on Freepik
Kaprijke Lembeke Sint-Laureins Watervliet

Directrice kleuterschool gaat dringend voor eigen crèche

Kleuterschool De Kangoeroe wil een bijgebouw bouwen voor een crèche. Met deze boodschap op een eigen steunpagina op internet legt Kelly Callewaert de vinger op de wonde. “Crèches zijn zeldzaam, zeker in onze gemeente”, zegt ze. Bij de pakken blijven zitten is geen optie voor Kelly Callewaert. De directrice van kleuterschol de Kangoeroe gaat zelf […]