Niet enkel het verkeersplateau wordt aangepakt. Ook het zebrapad wordt vernieuwd en onderweg komt een asverschuiving in de Voorstraat. (Foto: Emiel Tack)
Kaprijke

Voorstraat wordt veiliger in 2024

De gemeente Kaprijke gaat 95.000 euro investeren in verkeersveiligheid in de Voorstraat in Kaprijke. Trager rijden wordt de doelstelling in de straat.

“De Voorstraat is een woonstraat waar tevens enkele handelszaken in gevestigd zijn” zegt bevoegd schepen Hendrik Van de Veere. “Om het snel rijdende verkeer af te remmen voorzien we enkele maatregelen. In eerste instantie gaan we het zebapad en het verkeersplateau in de straat heraanleggen. Het zebrapad bestaat uit klinkers waarbij de trillingen geluidshinder veroorzaken. Een heraanleg in beton moet dit euvel opheffen.”
Tevens wordt ook het verkeersplateau vernieuwd. “Hier komt asfalt”, gaat de schepen verder. “Dit zorgt voor een zachtere overgang en dus ook minder trillingen. Om de snelheid tussen beide te verminderen, voorzien we een asverschuiving onderweg”. Van de Veere voorziet de uitvoering van de werken in het voorjaar van 2024.

(LK)