Kaprijke

Para’s oefenen in Kaprijkse Voorstraat

De Voorstraat in Kaprijke wordt ergens tussen 15 en 19 januari even militair domein. Een eenheid van de para’s gaat er oefenen in het kader van een militaire operatie.

“De eenheid 3Para zal een gebouw tactisch innemen vanuit een helikopter”, klinkt het bij Defensie. “Er zullen laagvliegende en vuuractiviteiten plaatsvinden. Onze Belgische Defensie draagt wereldwijd bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart. Wij beschouwen vrede als een voornaam en belangrijk iets. Maar, zoals het momenteel blijkt, is het een broos gegeven. Het is onze plicht als strijdmacht om paraat te zijn om adequaat te kunnen optreden wanneer dat van ons wordt gevraagd”.

Geen show

Voor de uitvoering van haar opdracht beschikt de krijgsmacht over goed opgeleid personeel en state-of-the-art materieel en wapensystemen. “We trainen voor omstandigheden waar we hopelijk nooit mee worden geconfronteerd” horen we nog. “Om de vaardigheden van ons personeel op peil te houden, oefenen onze militairen dag in dag uit. Daarvoor beschikken we enerzijds over gereserveerde maneuvergebieden, zoals die in Leopoldsburg of Marche-en-Famenne, waar we bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om met munitie te trainen. Bepaalde oefeningen vereisen evenwel meer realistische omstandigheden zoals bijvoorbeeld in het openbaar domein.”
Defensie benadrukt dat het bij de acties in de Voorstraat om een oefening gaat en geen show is waar het grote publiek kan op afkomen. Politie en gemeentebestuur zijn op de hoogte en hoeven niet verwittigd te worden als het zover is. Wanneer de actie exact doorgaat wil Defensie om evidente redenen niet meedelen.

(LK)