Beeld ter illustratie - Image by Freepik
Lievegem

Verkoop voorwerpen uit de kerk per opbod

In 2022 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. Het kerkgebouw is eigendom van de gemeente Lievegem. Het beschermd roerend erfgoed heeft, in samenspraak met het Agentschap Roerend Erfgoed, al een bestemming gevonden.

Toch blijft er nog een en ander over in de kerk van Oostwinkel. Die overgebleven voorwerpen worden op de eerste plaats aan de parochianen aangeboden, maar ook aan belangstellenden uit Lievegem en omliggende gemeenten. Op zaterdag 3 februari kan men tussen 9 en 11 u. een bod komen doen op de aangeboden goederen zoals kandelaars, piëdestallen, beelden, e.d.m. De personen aan wie iets wordt toegewezen (hoogste bod) worden daar de week nadien van verwittigd. Die goederen kunnen afgehaald worden in de kerk op zaterdag 17 februari tussen 9 en 11 u. Een en ander kan zelfs (gratis) onmiddellijk meegenomen worden, bv. zangboek van vorige editie, oude kerkstoel, vaasje, ….. enz.

(PDB)