Het Sentse schepencollege is formeel: wij wachten op voorstellen en nemen zelf geen initiatief.
Assenede Eeklo Hoofdartikel Kaprijke Sint-Laureins

Fusieverhaal op dood spoor ?

De Kaprijkse burgemeester moet op fusiemissie. Sint-Laureins reageert sceptisch en afwijzend.

Nadat Kaprijke in haar jongste gemeenteraadszitting officieel kennis nam van het niet-bindend advies dat haar burgerpanel, gaf de raad meteen mandaat aan burgemeester Claeys om na te gaan welke buurgemeenten interesse tonen. 

“Het burgerpanel formuleerde twee scenario’s”, vertelt burgemeester Claeys. “Het eerste is een fusie van Kaprijke met Assenede en Sint-Laureins. In een tweede komt Eeklo erbij. De grootste groep mensen sprak zich uit voor het scenario mét Eeklo, omwille van de maximale fusiebonus, maar legt hierbij enkele voorwaarden op”. Filip Gijssels, fractieleider van oppositiepartij Samen, zette meteen druk op de ketel en vroeg om spoed.

Het feit dat Sint-Laureins eerder al openlijk te kennen gaf voorlopig niet te willen meegaan in het fusieverhaal blijkt een knellend probleem op alle fronten.

“Geen blind verhaal”

Sint-Laureins reageerde al enkele uren nadat Claeys zijn missie te horen kreeg en bevestigde een eerder genomen standpunt.

“We willen duidelijkheid scheppen naar onze burgers toe” zegt Sents burgemeester Franky Van de Moere. “ Reeds in oktober 2022 hadden wij een weinig motiverend overleg met Eeklo. Er bleek een gebrek aan visie en voordelen verbonden aan de fusie. Onze vragen werden tot op heden niet beantwoord ! Zonder afspraken stappen we niet in een blind fusieverhaal dat enkel steunt op de financiële voordelen van de Vlaamse Overheid. Een fusie is enkel zinvol wanneer deze op lange termijn een meerwaarde betekent voor onze gemeente, de inwoners, bedrijven en verenigingen. Noch van Eeklo noch van een andere gemeente hebben we momenteel concrete plannen of voorstellen gezien als antwoord op onze vragen en bezorgdheden”. 

Tijd dringt

De tijd dringt, dat beseffen meer en meer besturen. Om tegen de verkiezingen (oktober 2024) naar buiten te komen als fusie, moet er ten laatste tijdens de gemeenteraad van eind dit jaar december 2023, een fusieovereenkomst in de respectievelijke gemeenteraden goedgekeurd worden. Deze fusieovereenkomst is uiteraard enkel mogelijk indien er voorafgaand afspraken zijn m.b.t. o.a. gemeentepersoneel, dienstverlening, patrimonium, sport- en cultuurinfrastructuur, belastingen, woonzorgcentra, onderwijs, investeringen, enz. 

En ook af te spreken: wie wordt burgemeester, gemeentesecretaris, enz.? Dit alles nog politiek en administratief geregeld krijgen tegen eind dit jaar, lijkt langs om moeilijker haalbaar.

Intussen blijft het muisstil in Eeklo en is het ook wachten op het standpunt van 

Assenede.  Onlangs zag het er naar uit dat een fusie mogelijk kon worden tussen de drie grensgemeenten St. Laureins, Kaprijke en Assenede. Eeklo blijkt steeds opnieuw geen al te aantrekkelijke bruid.

Het lijkt erop dat het (eeuwig) wachten op initiatieven van elkaar uiteindelijk naar een dood fusiespoor aan het leiden is…

(LK/PDB)