Op eigen stadsterrein wordt al tegelgewipt…
Eeklo

Stad doet mee aan tegelwippen 

Stad Eeklo wil tegen 2030 een klimaatrobuuste stad zijn en zich voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat zoals hittestress, wateroverlast, droogte en op langere termijn de stijging van de zeespiegel. 

De stad onderneemt hiervoor verschillende acties, zoals het klimaatadaptatieplan, het hemelwater- en droogteplan en het ontharden van openbaar domein. Zo neemt Eeklo deel aan het Vlaams Kampioenschap ‘Tegelwippen’, een actie van de Vlaamse Overheid. Een ludieke actie om het thema van ontharding en waterinfiltratie tot aan de deur van onze inwoners te brengen. Zo maken we plaats voor meer bloemen en planten, kortom meer biodiversiteit. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 breken steden en gemeenten zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Inwoners worden aangespoord om de tegels in hun voor- of achtertuin uit te breken en die door te geven op de website van www.vk-tegelwippen.be. Samen gaan we voor de hoofdprijs! Voor het ontharden van een voortuin geeft de stad ook een subsidie tot € 1000. Ook op openbaar domein willen we ontharden!. Bewoners die hun buurt of straat te grijs vinden, en een onthardingsidee hebben, kunnen dit doorgeven op ons platform https://ikdoemee.eeklo.be/grijswordtgroen. De stad beoordeelt en evalueert de voorstellen van de burger, en gaat hiermee samen met de burgers aan de slag.
Alle informatie over onze acties vind je op www.eeklo.be/grijswordtgroen.

(PDB)