Maldegem

Inspraak bij opmaak inventaris van trage wegen 

Trage wegen zijn rustige paden en wegen bedoeld voor wandelaars, fietsers, ruiters en ander niet-gemotoriseerd verkeer die dienen als veilige alternatieven voor zwakkere weggebruikers of voor korte verplaatsingen naar de bakker of je werk.

Deze wegen, ook bekend als veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels, wil de gemeente inventariseren. Op woensdag 10 januari 2024 om 19.30 uur gaat daarover een eerste infomoment door in de raadzaal van het gemeentehuis (Marktstraat 7). Op dit infomoment wordt het trage wegenproject toegelicht en krijgt men de kans om zich als vrijwilliger aan te melden en trage wegen in de eigen buurt te verkennen en te beoordelen. In een eerste fase komen de trage wegen in deelgemeenten Kleit en Middelburg aan bod. Als vrijwilliger krijg je de kans om advies te geven waarna het lokaal bestuur aan de slag gaat om deze wegen waar nodig op te knappen.
Surf naar www.maldegem.be/trage-wegen en schrijf je bij voorkeur vóór 8 januari in voor dit infomoment. Iedereen die interesse heeft, is van harte welkom!

(PDB)