Beeld ter illustratie - Image by jcomp on Freepik
Eeklo

Provincie plant 3 ha extra bos aan in Het Leen

Afgelopen maand werd Provinciaal domein Het Leen een stukje groter. De Provincie verwierf onlangs drie hectare voormalig akkerland aan de westkant van het domein, niet ver van het Schipdonkkanaal.

“Op die nieuw aangekochte gronden planten we ook bos, om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Milieu.
Wanneer de drie bijkomende hectare volledig bebost zal zijn, wordt het bosgebied in Het Leen liefst 247 hectare groot. Daarmee is het een van de grootste bossen in Oost-Vlaanderen. Het Leen is een moerassig bosgebied met grote variatie aan fauna en flora, grote populaties van een aantal kruidenrijke bosranden, verschillende soorten varens en zwammen, en andere bijzondere soorten. Zo vertoeven de ijsvogel en de wespendief graag in Het Leen. De bunkers van het voormalig militair domein zijn bovendien een geliefde overwinteringsplek voor vleermuizen. 
De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op dit moment al meer dan 1.050 hectare provinciale natuur, waarvan bijna 900 hectare bos. Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio. Voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Provincie zet alles op alles om die bebossingindex naar omhoog te krijgen.

(PDB)