De aanplant van de nieuwe bomenrijen gaat ook deze week nog verder. (Foto: Emiel Tack)
Kaprijke

Plein krijgt stilaan charmes terug

Vorige week was het nog kommer en kwel rond het Plein in Kaprijke. De olmen die het Kaprijkse marktplein opnieuw moeten opfleuren, lagen – gestapeld op een hoek van het plein – te wachten op droger weer. Sinds afgelopen donderdag kwam er nu schot in de zaak.

Arbeiders zijn sinds eind vorige week druk in de weer om de ontbrekende bomen op het Plein aan te planten. “In totaal komen er 68 olmen”, vertellen ze. “Ze moeten in twee rijen rond het Plein gezet worden”.
Hiermee krijgt een van de grootste en mooiste dorpspleinen van Vlaanderen een stukje van zijn grandeur terug. “Toch zal het nooit meer zijn zoals vroeger”, mijmert een voorbijganger die de werken even gadeslaat. “De kastanjebomen van weleer hadden toch iets speciaals. Jammer dat ze ziek geworden zijn.”

Grintgazon

Kaprijke trok voor de opsmuk van zijn dorpsplein maar liefst 420.000 euro uit. “De jongste maanden onderging het Plein in Kaprijke een heuse metamorfose”, zegt schepen Frederik Versluys. “De oude zieke kastanjes werden, na jaren van onderzoek, gerooid. De waterhuishouding op het immense plein werd aangepakt en aan de kant van Galerie Stadhuys werd een grintgazon aangelegd. Het moet een plek worden waar heel wat organisatie op zullen kunnen plaats vinden, zonder dat we in de grond zakken zoals vroeger”, geeft de schepen aan. “Er werden aan de rand van het dorpsplein eveneens wadi’s aangelegd om wat water te bufferen. En intussen zijn we ook gestart met de aanplant van de 68 olmen.” Kaprijke haalde zijn olmen in een Belgisch bedrijf in Noord-Frakrijk.

(LK)