Filip Gijssels en Pieter Claeys slaan de handen in mekaar. (© Joeri Seymortier)
Hoofdartikel Kaprijke

Eén boeiende vraag blijft na de politieke aardschok in Kaprijke/Lembeke: Wie van de twee burgemeesters  wordt burgemeester ?

Ondertussen lijkt de dubbele gemeente al wat bekomen van de splinterbom die vorige week iedereen tot ver in het Meetjesland maximaal heeft verrast. Toen werd bekend dat de partij van huidige burgemeester Pieter Claeys (CD&V) bij de volgende gemeenteverkiezingen (13 oktober) samengaat met de partij van vorige burgemeester Filip Gijssels (Samen). 

Samen (what’s in a name?) zullen ze de nieuwe kartellijst “Lokaal Samen Sterker” vormen. Pieter Claeys (38) zal de lijst als kopman trekken, Filip Gijssels (55), eerder vijftien jaar actief als eerste burger van Kaprijke, zal ze duwen.

Gezien de nieuwe kartellijst met bijna absolute zekerheid de grootste partij van de gemeente zal worden en dat de nieuwe wet bepaalt dat de gekozene met het meest aantal voorkeurstemmen op deze lijst dan automatisch burgemeester wordt (mits een aantal randvoorwaarden), blijft de hamvraag in Kaprijke: wie van de twee stemmenkanonnen krijgt het meeste stemmen en wordt burgemeester?

Bij de vorige verkiezingen was het verschil tussen de twee slechts 200 stemmen…

Nipt

Het was tot dan toe een goed bewaard geheim gebleven toen op maandag 29 januari jl. burgemeester Pieter Claeys en oud-burgemeester Filip Gijssels aankondigden dat ze als lijstrekker en lijstduwer samen op één lijst naar de verkiezingen van oktober 2024 zouden gaan. Een splinterbom was ontploft en zorgde voor een opmerkelijke wending in de Kaprijkse politiek. In de nieuwe samenstelling is immers geen plaats meer voor N-VA en Groen, terwijl rond onafhankelijk schepen Yves De Baets nog vraagtekens blijven. 

Reacties achtergeblevenen 

‘Samen’ van Filip Gijssels (Open VLD, Vooruit en enkele onafhankelijken) bestuurde Kaprijke 24 jaar lang van begin 1995 tot einde 2018 maar belandde toen na een nek-aan-nek-race in de oppositie. Het ‘Kartel’ van Pieter Claeys, bestaande uit CD&V, Groen, NV-A en enkele onafhankelijken mochten voor zes jaar lang de plak zwaaien als meerderheid.

Het verschil in procenten was toen al historisch nipt: 50,8 tegen 49,2 %…wat resulteerde in 9 zetels voor Het Kartel en 8 zetels voor Samen.

Claeys: “ Gesprekken van de jongste weken leerden ons dat we op dezelfde golflengte zaten en dat het klikt tussen onze mensen.”                                                                                             

NV-A en Groen: “We zijn zonder pardon aan de deur gezet.”

Guido Steenkiste (voorzitter van Het Kartel) : “We zijn er af gereden ! Dit gebeuren hadden we niet zien aankomen. Ik stap op als voorzitter. Ik zal mij verder focussen op de toekomst van Groen. Na beraad binnen Groen hebben wij besloten om onder eigen vlag richting verkiezingen te gaan.” 

Net als N-VA overigens, dat met Inge De Gussem en Frederik Versluys twee schepenen in Het Kartel heeft. “We gaan als zelfstandige partij naar de kiezer”, klonk het.

En wat met voormalig OCMW-voorzitter Marnix Seels die per direct uit Samen stapte en dat onmiddellijk bekend maakte ? Op zijn facebookpagina haalt hij zwaar uit naar wat er op 29 januari verteld werd. In een reactie op Seels’ uithaal maakt ook gemeenteraadslid Linde Deman duidelijk dat zij niet zal terug te vinden zijn op de nieuwe kartellijst Lokaal Samen Sterker

Voor onafhankelijk schepen Yves De Baets lijken Gijssels en Claeys nog de deur open te houden. “Yves steunt onze nieuwe lijst voor de volle 100%”, is hun antwoord. “Alleen weet hij voor zichzelf nog niet of hij opnieuw kandidaat zal zijn. Hij heeft daarvoor bedenktijd gevraagd.”

Met de keuze van CD&V om over te stappen naar Samen spat Het Kartel uit elkaar.

Terughoudend

 Menigeen vraagt zich nu al af of verkiezingen in Kaprijke eigenlijk nog wel nodig zijn. Uitspraken als “Het wordt één grote meerderheid” en “Men heeft de oppositie versmacht” waren afgelopen week meermaals te horen. 

Als we aan Filip Gijssels wat meer achtergrondinformatie vragen voor het stofferen van ons artikel lijkt hij wat terughoudend.

“Uw vragen zijn redelijk pertinent”, legt hij uit. “Je begrijpt dat ik nu in een duobaan zit met Pieter. Ik zal dan ook op uw vragen antwoorden na ruggenspraak met mijn collega.”

Vrij snel kwam nadien een mail met een schriftelijk antwoord op de meeste van onze vragen.

Hierna een beknopte samenvatting.

Taptoe: Hoe is de samenwerking naar de nieuwe lijst ‘Lokaal Samen Sterker’ precies tot stand gekomen?

Antwoord: “Aan de basis ligt ongetwijfeld dat wij, ondanks onze verschillende rol, steeds een goede onderlinge verstandhouding hebben behouden. We kennen elkaar goed, bleven altijd “on speaking terms” en we dronken samen al eens een pintje na de gemeenteraad of na het voetbal. We waren beiden van oordeel dat het beter was om samen een sterke lijst te vormen dan elkaar te bekampen. In september vorig jaar waren er dan de eerste gesprekken. Het klikte en het werd steeds concreter. Er werd teruggekoppeld naar de partijen en rond nieuwjaar hadden we een principieel akkoord dat in januari goedgekeurd werd door de beide besturen. Vervolgens hebben we niet meer gewacht om het bekend te maken.”

Taptoe: Hoe kon dit zo lang geheim blijven?

Antwoord:  “Wij hebben aan de leden van onze beide besturen gevraagd om alles vertrouwelijk te houden tot het volledig rond zou zijn. Iedereen heeft zich daaraan gehouden, al is dat op zich al merkwaardig.”

Taptoe: Hebben jullie al een sterke vrouw voor de 2de plaats op jullie lijst?

Antwoord:  “De verdere lijstvorming met onze kandidaten moet de komende weken en maanden nog gebeuren. Er zullen heel wat vertrouwde gezichten op de lijst staan en wij willen uiteraard ook plaats maken voor enkele nieuwe kandidaten. Wij hebben verschillende sterke vrouwen in onze groep en sowieso zal er dus een sterke vrouw op de 2de plaats van de lijst komen. Normaal gezien zullen wij onze volledige lijst presenteren tegen einde juni.”

Hamvraag

Taptoe:  De hamvraag blijft: wie wordt burgemeester? Zonder meer de man met het meeste voorkeurstemmen? Is er een voorafgaand akkoord onder jullie over het burgemeesterschap?

Antwoord: “Dat Pieter als jonge en huidige burgemeester de lijst zou trekken, daarover is er geen enkele discussie geweest. Hij zou graag zijn mandaat verderzetten en dit met een sterk team. Met zijn ervaring en kennis is Filip dan weer de ideale lijstduwer voor onze groep. Over het burgemeesterschap zijn er geen concrete afspraken, behalve dat daarbij de nieuwe wetgeving zal gevolgd worden, waarbij de kiezer nu ook de laatste stem heeft in het burgemeesterschap: diegene met de meeste voorkeurstemmen op de grootste lijst, wordt automatisch burgemeester ! Naargelang de kiesuitslag zal iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

Emiel Tack / Piet De Baets