Waterland-Oudeman

Oude pastorij Waterland-Oudeman wordt verkocht

De gemeente Sint-Laureins verkoopt in januari de oude pastorij gelegen in de Appelstraat nummer 4 in Waterland-Oudeman. De verkoop zal via het online platform Biddit van notaris Bauwens gebeuren (zie advertentie elders in dit blad). 

De oude pastorij maakt deel uit van het gemeentelijk patrimonium. Het perceel bedraagt in totaal 6.135 m². Twee jaar geleden werd reeds principieel in de gemeenteraad beslist om de oude pastorij te verkopen via Biddit. Omdat er na de verstreken periode geen biedingen waren binnen gekomen en er kort nadien nood was aan opvangplaatsen voor de Oekraïense vluchtelingen, werd de verkoop van de oude pastorij uitgesteld. Ondertussen hebben de Oekraïense vluchtelingen de oude pastorij verlaten. In vergelijking met de vorige verkoop werden er enkele wijzigingen doorgevoerd in de verkoopsvoorwaarden. De grootste wijziging heeft betrekking op het al dan niet verkavelen van het perceel. Voordien werd namelijk vermeld dat de tuin mocht verkaveld worden. Nu werd in de akte de uitdrukkelijke voorwaarde opgenomen dat het verboden is om het onroerend goed te verdelen of te verkavelen. De oude pastorij dient als één identiteit behouden te blijven om zo ook aan te sluiten bij de eigenheid van de dorpskern van Waterland-Oudeman. Meer informatie over de verkoop kan ook geraadpleegd worden via de gemeentelijke website, www.sint-laureins.be.

Historiek

De voormalige pastorie is ingeplant in een grote beboomde tuin ten zuiden van de kerk, uitziend op het omhaagde kerkhof. Huidig gebouw dateert van 1837 en is gebouwd op de oude site van de eerste pastorie van Oudeman, opgericht in 1671 samen met de kerk, op initiatief van pastoor Jan de Maeckere. Volgens archiefdocumenten werd de pastorie een eerste maal vernieuwd in 1735 door pastoor Boudewijn Varré en hersteld in 1750.
(Bron: De Wilde I., Groot-Sint-Laureins in oude foto’s, deel 1, uitgave Taptoe Eeklo, 1990).

(PDB)