Beeld ter illustratie - Image by frimufilms on Freepik
Kaprijke

Nieuwe laadpalen geplaatst

Gemeentebestuur Kaprijke zet een belangrijke stap richting duurzame mobiliteit met de plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens op het openbaar domein.

Het gemeentebestuur wil graag voldoen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De plaatsing van de laadpalen wordt uitgevoerd door Engie. Volgens de meest recente schattingen wordt verwacht dat Kaprijke voorlopig behoefte zal hebben aan 36 laadpalen op haar grondgebied.
De eerste vier exemplaren zijn geplaatst:

Veld 1 in Kaprijke 

Molenstraat 28 A in Kaprijke 

Voorstraat 86 

Vrijheidsstraat 22 in Kaprijke.

De palen zijn nog niet direct operationeel. Ze moeten nog gekeurd worden en in werking gesteld. Engie en Fluvius streven ernaar om deze zo snel mogelijk te activeren. Zodra dat gebeurt, zal de gemeente dit communiceren.
Op de volgende locaties worden op korte termijn ook laadpalen geplaatst:

Kerkakkerstraat 2 in Lembeke 

Bentillestraat 1 in Bentille 

Plein 29 in Kaprijke 

Voorstraat 13 in Kaprijke 

Heihoekse Kerkwegel 9 in Lembeke 

Aveschoot 91 in Kaprijke.

(PDB)