Eeklo

Minister geeft het protest tegen afbraak schuilkelder onder Eeklose markt gelijk!

Uit betrouwbare bron verneemt Taptoe bij het ter perse gaan van dit nummer dat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor de renovatie van de Markt van Eeklo de facto zou hebben vernietigd.

Dit is het gevolg van het feit dat de minister het protest van de mensen achter www.bunkergordel.be tegen het verdwijnen van de oorlogsschuilkelder onder de Grote Markt van Eeklo gelijk geeft.
Het bericht is nog niet officieel door de stad Eeklo bevestigd, maar creëert wel zware gevolgen.

Klacht

Even schetsen.
Onder de Eeklose markt ligt een schuilkelder, die dateert van de Tweede Wereldoorlog. De schuilkelder werd gebouwd tussen half oktober 1941 en eind mei 1942 en moest bij luchtalarm of beschietingen veiligheid bieden. De kelders waren aanvankelijk bedoeld voor de top van de Duitse bezetter en niet zozeer voor de burgerbevolking.
Het stadsbestuur kondigde aan dat ze deze oorlogskelder wil laten verdwijnen en via de geplande renovatie van de Markt gebruik zal maken om op de plaats van de kelder een waterreservoir van 80.000 liter aan te leggen als buffer om het groen in de stad te beregenen. Daarom werd onlangs voor geïnteresseerden een nog laatste bezoek aan deze oorlogskelder mogelijk gemaakt.  Meer dan 700 bezoekers gaven daaraan gevolg. De organisatie achter www.bunkergordel.be zag echter het verdwijnen van dit laatste restje oorlogshistoriek niet zitten en diende een officiële klacht (bezwaar) in.
“Het kan toch geen probleem zijn om een niet storende structuur, die ondertussen al sinds 1942 onder het marktplein steekt, in de geplande werken mee te integreren”, gaf Luc Van De Sijpe van de protesterende organisatie als argumentatie. “In de jaren ‘50 werden de bunkers van de Hollandstellung op het Eeklose grondgebied al massaal gesloopt”, aldus nog een ontgoochelde Van de Sijpe die het stadsbestuur niet begrijpt.

Gevolgen niet gering

De vergunning voor de renovatie van de Markt van Eeklo  was al eerder afgeleverd door de Oost-Vlaamse deputatie, maar hiertegen kon beroep aangetekend worden en dat is dus gebeurd door Luc Van de Sijpe namens bunkergordel. Hij wou duidelijk het behoud van de bunker onder de Markt van Eeklo, en zou nu dus van de minister gelijk hebben gekregen. De argumenten waarop de minister zich beroept, zijn nog niet bekend.

Een gevolg van deze onverwachte beslissing is dat hoogstwaarschijnlijk de vergunning nu opnieuw aangevraagd moet worden (in een gewijzigde vorm) en daardoor de geplande renovatie van de Markt voor dit jaar definitief in het gedrang komt. Voor schepen van omgeving Danny Plaetinck (N-VA) slecht nieuws. Hij wordt door de minister van zijn eigen partij als het ware teruggefloten. Nochtans was hij van mening dat alle bezwaren te laat kwamen. “De vergunning werd afgeleverd onder strikt toezicht van het Agentschap Erfgoed. Er wordt geen erfgoedwaarde gehecht aan de schuilkelder. Bezwaren in die zin zijn dus ongegrond”, meende hij nog.

Voor schepen Koen Loete (financiën) dan eerder welgekomen nieuws omdat de penibele stadskas op deze manier de voorziene 900.000 euro voor de stadsrenovatie naar 2025 kan doorgeschoven worden.

(PDB)