Eeklo

Marc Windey werpt de handdoek 

Vorige week liet voormalig Eeklose schepen Marc Windey aan Taptoe weten dat hij alle gerechtelijke procedures tegen de meerderheid heeft stopgezet !
Een spectaculaire wending in een politieke soap waarvan met spanning naar het vervolg werd uitgekeken. Een duidelijk moegestreden advocaat en ex-rechtbankvoorzitter gooit nu onverwachts de handdoek in de ring en stelt een einde aan alle speculaties naar de gerechtelijke afloop. “Op expliciete vraag van mijn dokter en familie”, geeft Windey als reden.

Motie van wantrouwen

Marc Windey (76), mede-oprichter van SMS en tot voor enkele maanden nog schepen van sport en openbare werken, werd in februari dit jaar op initiatief van zijn eigen partij en met steun van de 2 andere meerderheidspartijen (N-VA en CD&V), zonder veel pardon of uitleg ontslagen uit zijn functie als schepen met een motie van wantrouwen. Er ‘zou’ sprake geweest zijn van een vertrouwensbreuk, maar zelf zegt de oud-schepen, dat hij maanden later nog steeds niet weet wat hem verweten werd.
Windey vocht de rechtsgeldigheid van die beslissing aan bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, een administratieve commissie, omdat zijn rechten van de verdediging geschonden waren, maar ving daar bot. Daarop stapte hij in mei naar de Raad van State met de bedoeling zijn schepenambt terug te krijgen. Juridisch bleek hij toch wel enkele kansen te hebben. Dat beroep bij de Raad van State trekt hij nu dus in. Voorlopig einde verhaal ? Hij is vastbesloten gemeenteraadslid te blijven en indien nodig voor nog wat vuurwerk te zorgen.

Postjes

“Men heeft toen van mijn verblijf in het buitenland handig gebruikgemaakt om mij politiek te liquideren”, vertelt een geëmotioneerde Windey. “Ik weet echter nog steeds niet wat ze mij concreet verwijten. Ze doen het achter mijn rug, en mijden mij als de pest. Ik kan enkel gissen naar de reden. Misschien omdat ik te veel gehamerd heb op het dringend eens realiseren van het verkiezingsprogramma van SMS ? In 2018 haalden we bij de gemeenteraadsverkiezingen een fantastisch resultaat op basis van een 10 puntenprogramma. Die 10 punten vermeldden onder andere de noodzaak van een gemeentefusie, de realisatie van een centrumparking en de verhuizing van de administratieve gemeentediensten. Luc Vandevelde is in 2019 burgemeester geworden en er werd de jaren nadien helemaal niets van ons partijprogramma gerealiseerd”, gaat Windey verder. “Ik was daar lastig over en heeft dàt dan mijn kop gekost ? Wou de burgemeester –  met het oog op komende gemeenteverkiezingen – gewoon zijn eigen postje en dat van zijn medestanders beschermen ?
 Of heeft mijn opvolger als schepen zijn kans geroken? Dan is hij nu op zijn gemak. Hoe dan ook, klare wijn is nooit geschonken. En dan is er nog de medewerking aan de liquidatie door mijn andere collega’s in het schepencollege: wat heb ik hén zo erg misdaan dat ze dit spel meespeelden?”

Fusiedebâcle

Uiteindelijk zijn slechts drie mensen binnen SMS verantwoordelijk voor zijn afzetting als schepen, zo meent hij. “Luc Vandevelde, Danny Smessaert en mijn opvolger Michel De Sutter hebben mij schaamteloos gedumpt. Eeklo sleept op dat vlak trouwens een triest record mee. Van de 7 verkozenen in het schepencollege, dat startte in 2019, werden er ondertussen in vier jaar tijd liefst 5 buiten gekegeld: Christophe De Waele en Ann Van Den Driessche (Open VLD), Bob D’haeseleer en Isaura Calsyn (Groen) en tenslotte ikzelf. Dit is ook een deel de reden voor de mislukking van de fusiegesprekken met Kaprijke en Sint-Laureins”, meent Windey. “De mensen daar zien ook dit weinig fraai spektakel in Eeklo en willen zich aan dat wespennest niet verbranden.”

Dolk in de rug

“De laatste maanden hebben mij enorm pijn gedaan op menselijk vlak”, besluit Windey. “Ik weet dat politiek een hard vak is, maar deze manier van handelen heeft mij diep geraakt. Met Michel De Sutter, die mij opvolgde als schepen, had ik 45 jaar lang een zeer goede relatie, ook onze families onderling. Ik heb Michel trouwens, samen met Danny Smessaert, opgevist toen ze in hun eigen partij problemen hadden en ze naar SMS gehaald. Ik dacht dat het politieke vrienden waren? Maar ook zij beiden tekenden blindelings die motie van wantrouwen tegen mij. Ik kreeg daarover geen enkele telefoon of uitleg, ook niet nadien.
Dat voelt echt als een dolk in de rug. Ook voor de houding van Koen Loete, de vorige burgemeester, wordt mij geen uitleg verschaft. Ik ben zijn politieke vader en overtuigde hem destijds om zich voor Eeklo te engageren…. Met de overige leden van de huidige coalitie had ik, bij mijn weten, nooit enig probleem, zelfs geen stemverheffing… En toch.”

Probleem in schepencollege

“Het voltallig bestuur van SMS (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester) heeft ondertussen, moegestreden en niet langer akkoord met het partijbeleid, collectief ontslag genomen. Ze werden vervangen door drie mensen die politiek geen enkele ervaring hebben, maar zich als handpoppen laten gebruiken door een burgemeester die uit de wind blijft”. Het aantal overgebleven partijleden zijn nog op één hand te tellen”.
“De kans is groot dat ze mij in september ook uit de partij zwieren. Dan zetel ik maar verder bij de ‘onafhankelijken’. Maar dan ontstaat een ernstig politiek probleem in Eeklo: SMS is niet meer de grootste partij (met nog 5 zetels), maar dit wordt dan de CD&V met 6 zetels. Gestoorde politieke verhoudingen die ook het burgemeesterschap van Luc Vandevelde op de helling zetten. Conform de huidige – Vlaamse – wetgeving is de burgemeester de persoon met de meeste voorkeurstemmen op de grootste partij. Volgens deze regelgeving kan Koen Loete met onmiddellijke ingang de burgemeesterssjerp opeisen… Hoelang zal SMS nog drie schepenen mogen behouden in het schepencollege, wat toekomt aan de grootste partij (die er nu maar twee heeft). Een herverdeling van de mandaten is dan aan de orde, waardoor het schepenambt van De Sutter op de wip zit….”

En verder?

Windey weet ook niet hoe het nu verder moet, maar is wel vastbesloten zijn mandaat als gemeenteraadslid verder uit te doen. “Uit respect voor mijn 700 kiezers en om alsnog iets van ons SMS- programma te kunnen realiseren”, zegt hij. In elk geval, ik zette alle beroepsprocedures stop want dit vreet aan mijn gezondheid en is niet goed voor mijn hart. Zowel mijn dokter als mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen smeekten mij om die strijd te staken.”

(Ives Boone)