Remi Van de Veire aan De Aster
Oosteeklo

Lange jaren geen evacuatie-oefeningen in serviceflats De Aster

Gemeenteraadslid Remi Van de Veire (CD&V) heeft in de OCMW-raad gepleit voor het organiseren van een tweejaarlijkse evacuatie-oefening in De Aster in Oosteeklo, een  woonzorgcomplex met 16 appartementen beheerd door het OCMW.

“Het is zorgwekkend dat er al zeven jaar lang geen oefening meer werd georganiseerd !”, aldus Van de Veire. “Ik vind het belangrijk dat de bewoners weten wat zij moeten doen wanneer er bijvoorbeeld brand ontstaat. Het is dan ook de plicht van het OCMW om een evacuatie-oefening op regelmatige basis te organiseren om na te gaan of alle bewoners de ontvangen instructies begrijpen en in de praktijk kunnen omzetten. We moeten niet altijd uitgaan van het ergste scenario maar preventie is elementair en hier wordt zwaar tekortgeschoten!”, aldus Van de Veire.
Na deze tussenkomst werd beloofd om een evacuatie-oefening te organiseren.

(PDB)