Lembeke Oosteeklo Sint-Laureins

Jaarlang hinder in deel Oosteeklose dorpskern

Het komende jaar wordt heel wat hinder verwacht in het centrum van Oosteeklo. Vooral in de Koning Albertstraat, de Rijkestraat en de Kerrestraat delen in de klappen. Aquafin legt er een gescheiden rioleringsstelsel aan. Daarna worden de straten volledig heraangelegd. De werken duren tot de zomer 2024. “In drie centrumstraten komt een gescheiden rioleringsstelsel” zegt Lode De Vriese, projectmanager bij Aquafin. “Het afvalwater van de woningen gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ertvelde waar het wordt gezuiverd. Het propere regenwater wordt gebufferd voor het vertraagd in het lokale grachtenstelsel loopt. De kans op wateroverlast vermindert hierdoor aanzienlijk.” Zes weken onderbroken De aannemer start de rioleringswerken op 16 augustus 2023 in de Koning Albertstraat, met inbegrip van de aansluiting op Oosteeklo-Dorp. “Eerst is het kruispunt Koning Albertstraat – Oosteeklo-Dorp – Ertveldesteenweg aan de beurt” gaat De Vrieze verder. “Dit wordt gedurende zes weken onderbroken voor voertuigen. Er is een omleiding voorzien langs de Stroomstraat en de Rijkestraat”. Tegen het einde van het jaar zijn de werken in de Koning Albertstraat achter de rug. “Begin 2024 gaan de werken verder in de Kerrestraat en de Rijkestraat. In de zomer van 2024 gaat als laatste de aansluiting met de Ledestraat aan de fietsenwinkel op de schop” besluit de projectmanager Bewoners die vragen hebben over de werken vinden alle informatie op www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/20090. Je kan je er ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief. (LK)