Ria Vanhyfte : “Nooit gedacht dat mijn zoveel teweeg zou brengen”. (Foto Emiel Tack)
Sint-Laureins

Tractorsluizen lijken van de baan

Het plan van het Sentse gemeentebestuur om tractorsluizen te plaatsen in de Goochelaarstraat en de Mandeweg lijkt van de baan. Tijdens een geanimeerde volksraadpleging met bezorgde buurtbewoners, georganiseerd door het bestuur en bijgewoond door een groot deel van Sentse politieke leiders, werd één ding heel duidelijk: niemand staat te springen om tractorsluizen aan te leggen. “We merken dat er geen draagvlak is om ze aan te leggen”, vatte burgemeester Van De Moere de vergaderingen samen.

“De aanwezigen konden er hun bezorgdheden en suggesties kenbaar maken. Het gemeentebestuur gaat nu aan de slag met de feedback van de inwoners”, lazen we nadien in een persbericht.  En verder: “De Goochelaarstraat wordt door veel automobilisten gebruikt als sluipweg tussen Bentille en Sint-Laureins. Het auto-, fiets- en landbouwverkeer passeert samen in beide rijrichtingen langs deze smalle straat en dit creëert een gevaarlijke verkeerssituatie. Ook de bermen van de Goochelaarstraat, de Mandeweg en de Waterstraat worden door dit sluipverkeer zeer snel kapot gereden. Jaarlijks werden de bermen opgelapt, wat een dure (30.000 euro per keer) maar geen blijvende oplossing bood.”

Petitie

Toen het gemeentebestuur eind vorig jaar het idee lanceerde om tractorsluizen te plaatsen voor een proefperiode van één jaar brak er een storm van kritiek los. Het voornemen zorgde voor heel wat commotie bij de plaatselijke bewoners. Ria Vanhyfte, zelf bewoonster van de Mandeweg, startte een petitieactie waarbij ze in korte tijd meer dan 600 handtekeningen (bijna 10 % van de totale Sentse bevolking) verzamelde, de meesten uit schrik voor een lange omweg langs de Kruiskensstraat en Eerstestraat als gevolg. 

Open gesprek

In de overlegmomenten voor de bewoners werden in een open gesprek de probleemstelling, de doelstelling en de mogelijke oplossingen toegelicht. Onder andere het plaatsen van uitwijkstroken kwam aan bod, éénrichtingsverkeer, uitzonderlijk plaatselijk verkeer, snelheidsdrempels, een fietsstraat, …
“Het gemeentebestuur zal nagaan welke oplossing het beste aansluit op vlak van verkeersveiligheid, voor zowel de automobilisten als de actieve weggebruikers, en gaat na wat technisch en financieel haalbaar is”, verzekerde burgemeester Franki Van de Moere de vergadering als slot van de meeting. “Nadien koppelen we terug naar de bewoners.”
Een gelukkige Ria Vanhyfte vraagt ons om alle ondertekenaars van de petitie hartelijk te danken en hoopt dat daarmee een plaatselijk probleem definitief van de baan zal zijn.

(LK)