Vier reeds gekende topnamen op de lijst zijn (vlnr): Koen Loete, Ann Van den Driessche , Isaura Calsyn en Christophe De Waele.
Eeklo Hoofdartikel

Historische bom in Eekloos politiek landschap: Koen Loete (CD&V) trekt kartellijst samen met Open VLD en Groen

De roddels en speculaties, waarover Taptoe vorige week al berichtte, blijken plotseling spectaculaire realiteit: CD&V, Open VLD en Groen, drie groten van de 6 actieve partijen in Eeklo, en vandaag goed voor 12 van de 23 zetels in de gemeenteraad, maakten zaterdagmiddag op een druk bijgewoonde persconferentie bekend dat ze samen op één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 trekken. Voormalig burgemeester Koen Loete (CD&V) wordt lijsttrekker en de ex-schepenen Ann Van den Driessche (Open VLD) en Isaura Calsyn (Groen) nemen plaats twee en drie voor hun rekening. Christophe De Waele (Open VLD), ook al ex-schepen, duwt op de laatste plaats de (nieuwe) stadslijst, die de weinig originele naam #Team9900 kreeg. Onmiddellijk stelt zich de vraag wat dit nieuws bij de overige partijen zal teweegbrengen. In de huidige bestuurscoalitie zitten nog SMS, N-VA en CD&V samen.

#Team9900

Het is opnieuw bewezen dat Taptoe soms over sterke voelhorens in de politieke wandelgangen van Eeklo beschikt. Vorige week lieten wij, met veel vraagtekens, uitschijnen dat er een mogelijke politieke aardverschuiving op komst was. Het gonsde in de Herbakkersstad namelijk van de geruchten over de vorming van een kartel- of stadslijst, wat voordien nooit eerder gebeurde in Eeklo. CD&V, momenteel deel uitmakend van de bestuurscoalitie, en oppositiepartijen Open VLD en Groen slaan nu daadwerkelijk de handen in elkaar onder de gezamenlijke naam #Team9900. Die naam verwijst naar verbinding (hashtag), samenwerking (Team) en Eeklo (9900). “Er is ook eventjes afzonderlijk met andere partijen gepraat over samenwerking, maar inhoudelijk voelde dit kartel voor ons het best aan “, aldus een enthousiaste Koen Loete, initiatiefnemer voor deze ongeziene kartelfusie.

Vier namen gekend

Vorige zaterdag werden al de eerste vier namen, die op de kieslijst staan, bekendgemaakt. Niet toevallig koplopers in eigen rangen. Binnenkort zullen andere namen met mondjesmaat volgen, maar ook nieuwelingen en verruimers zullen naar verluidt kansen krijgen om nog aan te sluiten. Lijsttrekker met uitgesproken burgemeester-ambities wordt dus Koen Loete, in consensus met de andere partijen. Hij zetelt al 35 jaar in de gemeenteraad, was al 15 jaar schepen en 12 jaar burgemeester. Ann Van den Driessche bezet de tweede plaats en heeft 21 jaar als schepen op de teller staan, Isaura Calsyn op de derde plaats was ook al drie jaar schepen. Lijstduwer Christophe De Waele tenslotte heeft 15 jaar ervaring als schepen en staat te popelen om de stadslijst te doen slagen. ‘De stadslijst laat ons toe om nu al een gezamenlijk programma te maken’, meent De Waele. ‘Zo verliezen we achteraf geen tijd om compromissen te zoeken tussen de verschillende partijprogramma’s. Verder is het ook niet onbelangrijk dat we op die manier de versnippering van het Eeklose politieke landschap tegengaan.’
Isaura Calsyn ziet eveneens veel mogelijkheden in de samenwerking. ‘De uitdagingen en kansen voor onze stad zijn te groot om op ons eiland te blijven zitten. We willen met dit team gaan voor een positief en breed project met passie voor wat ons bindt: Eeklo.’

Bevraging

Het kartel heeft al een aantal prioriteiten opgelijst, maar om te weten wat de noden en bezorgdheden van de Eeklonaars zijn, gaat #Team9900 eerst de grootste bevraging ooit in Eeklo uitvoeren. Het is de bedoeling om nadien, als het stadskartel is verkozen, elk jaar terug te koppelen naar de burgers om in te spelen op hun noden en verzuchtingen.
Of de vorming van dit kartel kan zorgen voor problemen in de huidige bestuursmeerderheid (SMS, N-VA en CD&V) is de vraag. Koen Loete maakt zich alvast geen zorgen. ‘We gaan het huidige bestuursakkoord, dat we zelf hebben meegeschreven en dus veel punten bevat waar we nog steeds achter staan, loyaal uitvoeren’, zegt hij.

(Ives Boone)


Reactie Burgemeester Vandevelde (SMS)
Wij, SMS, zullen zeker verder werken aan de verdere uitvoering van het plan dat we samen met N-VA en CD&V als nieuwe meerderheid hebben opgesteld op 4 oktober 2021 toen GROEN de meerderheid verliet. Ik ben ervan overtuigd dat ook NVA hard achter dit beleidsplan staat. Koen Loete heeft me alvast telefonisch beloofd het beleidsplan verder onverwijld uit te voeren. We zullen dus afwachten of ze van hun woord blijven.
Het was al weken duidelijk dat CD&V en vooral hun kopman de voorbije maanden alleen nog bezig was met de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Hij verliet zelfs de zittingen van het schepencollege om gesprekken te voeren met partijvoorzitters. Van prioriteit gesproken…
Hij wil, kost wat kost, zijn oude functie weer opnemen en dit ligt het best bij zijn nieuwe groep omdat er geen grote concurrenten voor hem zitten. Het zal uiteindelijk de kiezer zijn die het oordeel zal vellen.

Luc Vandevelde
(burgemeester)


Reactie N-VA : kiezer aan de kant gezet? 
Danny Plaetinck: “Deze vroege verkiezingsactie toont pijnlijk aan dat de CD&V reeds na 2 jaar niet meer wil besturen maar stilstaat en het huidig team in de steek laat. Spijtig voor Eeklo. Een dergelijke actie, meer dan een jaar voor de verkiezingen, dwingt ons in het defensief, terwijl wij eigenlijk alleen maar willen doorwerken aan alles wat nog op stapel staat. Wij dachten dat de kiezer zich in oktober 2024 zelf mag uitspreken zonder de voorgekauwde kost van dit kartel.”
Hilde Lampaert: “CD&V wil met Vld en Groen de 12-jaar stilstand van enkele jaren geleden opnieuw overdoen. Opgewarmde kost, die toen ook al niet gesmaakt werd door de Eeklonaar. De toenmalige coalitie van CD&V, VLD en Groen werd afgestraft in 2018. Vooral de CD&V. Wil de kiezer terug naar de oude belegen recepten en de oude politieke cultuur?
Een keuze voor postjes is nooit een goede keuze voor de Eeklonaar. Enkel de post van burgemeester is nu blijkbaar belangrijk, niet de Eeklonaar. Koen Loete heeft blijkbaar schrik voor de concurrentie. En die is niet te vinden bij VLD en Groen.
We zijn benieuwd of de oorzaak van de breuk tussen Groen en VLD nu plotseling opgelost is. Bepaalde partijen konden niet meer door dezelfde deur, maar de belofte op een postje maakt het deurgat blijkbaar een beetje groter. Wij wensen sommige personen uit het nieuwe kartel veel sterkte in de herhaling van het vroegere debacle.
Wij werken voort zoals voorzien en zoals van ons verwacht wordt, en als er zaken blokkeren zal het zeker niet door ons zijn of door SMS, maar door CD&V. Wij kunnen alleen maar hopen dat CD&V nog een greintje fatsoen heeft om uit te voeren wat gepland is, in het belang van Eeklo.
N-VA Eeklo