Sint-Laureins

Het probleem met verkeersborden…

Op de baan staat 50 geschilderd. Het verkeersbord Sint-Laureins met aanduiding ‘bebouwde kom” duidt eveneens aan dat je vanaf daar maar 50 mag rijden. Maar daaronder is zone 50 doorstreept. Je mag vandaar dus meer dan 50 vlammen….
(Ingestuurd door Andy Van De Veire/Sint Laureins)