Marc Windey
Eeklo

Kan hij terug schepen worden? Ontslag Marc Windey krijgt juridisch staartje !

Wat in ons (uitgebreid) artikel van vorige week al werd gesuggereerd, zal binnenkort aan de orde zijn. Buitengewipte schepen Marc Windey legt zich niet neer bij zijn afzetting.

Dat de onwaarschijnlijke vertoning op de Eeklose gemeenteraad van februari waarbij Marc Windey als schepen werd afgedankt een vervolg zou kennen, stond al in de sterren geschreven.

Hijzelf had in kwestieuze gemeenteraad ettelijke keren met nadruk geponeerd dat zijn rechten van de verdediging geschonden waren. Bovendien had hij daarom uitdrukkelijk op een uitstel aangedrongen en om een geheime stemming gevraagd. Als dat alles hem niet zou worden gegund, suggereerde hij dat het schouwspel op een “ander niveau’ zijn vervolg zou kennen. Met een jarenlange carrière als advocaat en arbeidsrechter was het duidelijk dat deze man zijn geschonden reputatie via het nodige juridische gevolg in ere wou hersteld  zien. Zou dus bijna zeker worden vervolgd ?

Terug schepen?

Windey bevestigt ons nu dat hij inderdaad beroep zal aantekenen tegen de gemeenteraadsbeslissing bij de ‘Raad voor Verkiezingsbetwistingen’, een administratief rechtscollege dat waakt over de juiste toepassing van de wetgeving. Hij wenst momenteel echter niet verder in zijn kaarten te laten kijken en verkiest om dit in alle sereniteit te laten verlopen. Naar wij vernemen zal dit beroep gesteund worden op de principes van behoorlijk bestuur die in de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari jl. niet werden gerespecteerd.
Als deze ‘Raad voor Verkiezingsbetwistingen’ de afzetting van Windey zou nietig verklaren dan is de kans groot dat de schepen in zijn rechten wordt hersteld, met mogelijk gevolg dat hij zijn schepenambt terug mag opnemen…

Knelpuntberoep ?

Overigens heeft Eeklo een merkwaardig record op zijn naam: in amper vier jaar werden vijf schepenen ‘afgezet’. Eerst de blauwe vrienden van burgemeester Van De Velde: Christophe De Waele en Ann Van Den Driessche, nadien groen/rode Bob D’Haeseleer en groene Isaura Calsyn die ‘de eer aan zichzelf hield’. En vorige week Marc Windey, samen met diezelfde burgemeester stichter van de ooit zo succesvolle burgerbeweging SMS. In Eeklo blijkt een schepenmandaat een onzeker en zeer risicovol (knelpunt)beroep.
In de marge van zijn ontslag stuurde Windey ons ook een persnota waarin hij het einde van zijn (ex-)partij SMS aankondigt. We geven hierna zijn tekst beknopt weer.

SMS Eeklo: droevig einde

“ SMS Eeklo heeft mij als stichter-initiatiefnemer bij het grof huisvuil gezet om redenen die geen verstandig mens begrijpt. SMS zag in 2012 het levenslicht en verzamelde mensen die zich niet aan de klassieke partij-ideologie vasthechtten, een Eeklose “Stad Met Stijl”.
In 2018 werd de nieuwe partij buiten verwachting zelfs de grootste van Eeklo, groter dan N-VA, CD&V en Open VLD. De kiezers geloofden duidelijk in hun mensen en in hun programma. “ Ze kwam aan het bestuur en leverde een burgemeester (Luc Vandevelde), twee schepenen (Danny Smessaert en Windey) en 3 gemeenteraadsleden.
“ Een (h)eerlijk programma stond klaar voor realisatie: een leefbaar verkeersluw centrum met ruimte voor de zwakke weggebruiker, een bestrijding van de leegstand, het wegwerken van de kankerplekken, het behoud van het Zonneheem en de bejaardenflats, de heraanleg van de Markt als ontmoetingsplaats, een Seveso-vrij Balgerhoeke, een vernieuwde voetbalinfrastructuur, het wegwerken van de schrijnende armoede, aandacht voor de meest kwetsbaren, een plaats voor jongeren, een versnelde aanpak van de Ring, de fusie…
“ Van dit programma werd in de voorbije vier jaar – tot frustratie van de aangesloten leden -zo goed als niets gerealiseerd. Het partijbestuur heeft vier jaar lang zijn burgemeester voortdurend aangemaand om vooral met ‘stijl’ werk te maken van het programma. Tevergeefs. Uit onvrede namen ze collectief ontslag. Als antwoord schreef diezelfde burgemeester bijna gelijktijdig een scenario waarbij hij zijn oorspronkelijke medestichter samen met het SMS bestuur de woestijn instuurde…”
“ Vandaag blijven er thans in totaal nog drie politiek onervaren bestuursleden over en een paar onwetende leden. We zijn straks aan de vooravond van nieuwe verkiezingen (oktober 2024) en SMS, ooit de fiere grootste partij in het Eeklose politieke landschap, heeft zichzelf herleid tot een verscheurde en verschrompelde partij. Ze kreeg merkwaardig lastminute de gretige steun van hun coalitiepartners N-VA en CD&V, die daar blind maar grotesk verkiezingsgewin in zien. Het zij zo.
Getekend: Marc Windey”

Piet De Baets