Kaprijke

Gemeenteplein in de modder

Het Plein in Kaprijke ziet er, op zijn zachtst gezegd, een beetje belabberd uit. Na de
heraanleg van het plein zorgt de hevige regenval ervoor dat het gras niet kan ingezaaid
worden.

Verantwoordelijk schepen Frederik Versluys begrijpt de frustraties van de modale
Kaprijkenaar wanneer die zich afvraagt of het ooit nog goed komt met het Plein in Kaprijke.
Het vele onkruid dat er welig tiert, doet denken aan taferelen uit de Eeklose Leopoldlaan
vele maanden geleden. En zie, ook daar is het allemaal goed gekomen.
“De regen is de oorzaak van alles”, verduidelijkt Versluys. “De ondergrond is zo drassig dat
een zaaimachine niet op het plein kan rijden. Ze zakken er gewoon in, waardoor ze vast
komen te zitten in de modder. We hebben minsten één week droog weer nodig om opnieuw
aan de slag te kunnen gaan.”

Onkruid maaien

Vorige week donderdag werd het onkruid afgemaaid. Alweer een tafereel dat deed denken
aan de Leopoldlaan in Eeklo. Ook daar kreeg het gemeentebestuur destijds hevige kritiek te
verwerken. In Kaprijke is het niet anders. Burgers uiten, zoals zo vaak op sociale media,
ongezouten hun mening, al tracht schepen Versluys rust te brengen. “Eens het gras gezaaid
kan worden, zal er absoluut verbetering in de zaak komen”, besluit de schepen.
Om het plein opnieuw draagkracht te geven besliste de gemeenteraad een maand geleden
reeds dat er deze zomer geen activiteiten op het Plein zullen georganiseerd worden. Alles
verhuist in 2024 naar de graszoden van de Paardenmarkt. (LK)