Beeld ter illustratie - Image by freepik
Eeklo

Geen toelating voor zwemmen in open lucht

De gemeenteraad had aan de burgemeester opdracht gegeven te onderzoeken of er toelating kon gegeven worden om deze zomer in open lucht te zwemmen op Eekloos grondgebied. Het onderzoek is inmiddels afgerond, maar het schepencollege gaf een negatief advies. Zeven mogelijke locaties werden onderzocht, zoals de Kop van de Vaart en de Vrombautsput, maar er komt dus geen toelating. ‘Veiligheidsredenen zijn de oorzaak’, aldus burgemeester Vandevelde. ‘Als we dit toelaten, moeten we ook de waterkwaliteit geregeld laten onderzoeken en dat is niet onze verantwoordelijkheid.’