Sint-Jan-in-Eremo

Feestje om 15 jaar WTC Kids

Het is feest bij de kidsafdeling van de Bentilse Wielertoeristenclub. Vijftien jaar lang al leiden zij fietsende kinderen op om zo de toekomst van de club zeker te stellen.

In 2009 al ontsproot het idee aan het brein van Eric Perreman en Norbert Van de Keere. “Jongens en meisjes tussen 7 en 14 jaar zijn op woensdagmiddag welkom aan de weegbrug van het vlasbedrijf van Johan Boelens in Bentille”, zegt het duo. “In de eerste plaats is het de bedoeling om hen behendigheid op de fiets aan te leren. Verder leren we hen hoe ze zich veilig kunne bewegen in het steeds drukker wordend verkeer.”
Door de jaren heen volgden reeds 160 kinderen de opleidingsmiddagen. “Meer dan eens maken we ook een ritje over onze polderwegen”, horen we nog. “Vanaf oktober tot maart ligt de nadruk op crossen in bos en veld en op ons eigen crossparcours aan ’t Kantientje”. Het Kids-gebeuren staat momenteel onder leiding van Patrick Boelens die samen met een zevental begeleiders de zaak in het oog houdt. Afgelopen week werden de fietsende winterkampioenen in de bloemetjes gezet. James Riebels, Wout, Briek en Remon Boelens mochten geflankeerd door hun vriendjes het podium op.

(LK)