(Foto: Emiel Tack)
Kaprijke

Fusie of geen fusie:op 14 september de beslissing

Op de gemeenteraad van 14 september zal de Kaprijkse gemeenteraad haar beslissing nemen rond een eventuele vrijwillige fusie. Maar voor het zover is moet er nog heel wat water naar de zee. Maar vooral, moet het burgerpanel nog een niet bindend advies formuleren én volgen er nog drie infovergaderingen met de burger.

Wat zouden de inwoners er van vinden mocht Kaprijke fuseren? Wie zien zij als (een) goede gemeente(n) om mee samen te gaan? Wat zouden voor- en nadelen zijn? Of blijft Kaprijke beter op zichzelf bestaan? Het zijn vragen waarop het gemeentebestuur van Kaprijke een antwoord wil krijgen. Een antwoord dat ze hopen te vinden via het burgerpanel, een groep van 17 mensen.

Loting

“Het burgerpanel werd samengesteld via loting” zegt zetelend burgemeester Pieter Claeys. “Uit de inwoners ouder dan 18 jaar werden in april 1.000 inwoners geloot. Deze gelukkigen kregen een uitnodigingsbrief waarmee ze zich vrijwillig kandidaat konden stellen voor het panel. Daaruit kwamen 53 kandidaten. Op deze groep werd opnieuw een loting toegepast: er werden 17 inwoners – evenveel als het aantal gemeenteraadsleden – en 4 reserves geloot. Bij de loting werd rekening gehouden met vooraf vastgelegde criteria, zoals de deelkern waarin men woont, leeftijd en opleidingsniveau. Het is immers de bedoeling dat het burgerpanel bestaat uit een doorsnede van de bevolking. Het traject richt zich tot de niet-georganiseerde burger. Personen met een politiek mandaat of die dat ooit uitoefenden en leden van de adviesraden kunnen daarom niet deelnemen”.

Open vizier

Het bestuur van Kaprijke start met een blanco blad aan het inspraaktraject. “We nemen op voorhand geen stelling in rond het wel of niet fusioneren”, gaat Claeys verder. “De uitkomst ligt deels in handen van het traject. De deelnemers krijgen op 10 mei een infoshot. Een avond waarop heel wat info over de gemeente gedeeld wordt. VRT-nieuwsaker Wim De Vilder zal deze avond modereren en wordt gevuld met presentaties, interviews met de algemeen en financieel directeur, deskundigen en het Agentschap Binnenlands bestuur. Er komen zelfs opgenomen straatinterviews op de Boerenmarkt aan te pas.”
Op 13 mei komt het panel opnieuw samen en debatteert achter gesloten deuren over de wenselijkheid van een fusie. Om 14 uur maakte het panel haar ( niet-bindend ) advies kenbaar. Omdat niet iedereen aan het burgerpanel kan deelnemen organiseert Kaprijke nog drie infovergaderingen, in elke deelgemeente één. Elke burger is er welkom. Deze vinden plaats op 16 mei (Sock Kaprijke ), 22 mei (Kloosterkapel Lembeke ) en 24 mei ( De Plansjee Bentille). Op 14 september volgt de stemming in de gemeenteraad. 

(LK)