Britt Schouppe
Maldegem

Benoeming nieuwe algemene directeur

Op donderdag 2 maart legt Britt Schouppe tijdens de gemeenteraad haar eed af als nieuwe Algemeen Directeur, wat vroeger gemeentesecretaris werd genoemd. Zij volgt Koen Cromheecke op, die deze functie een paar jaren ad interim uitoefende.

Britt Schouppe gaat vanaf 17 april aan de slag in Maldegem. Tot die tijd neemt Koen Cromheecke de functie van Algemeen Directeur verder waar. Nadien wordt hij toegevoegd aan het managementteam van de gemeente.

Britt Schouppe  is 36 jaar en gehuwd met Bert De Brabandere, schepen in Knokke, en samen hebben ze een zoon Conrad van bijna zeven jaar. Britt werd geboren in Vlaams- Brabant, maar volgde de liefde naar Knokke-Heist waar ze ondertussen al 14 jaar woonachtig is.
Britt werd door een externe jury na een uitgebreid selectietraject naar voor geschoven als beste kandidate. Op dit moment is zij nog Algemeen Directeur in de gemeente Meulebeke. Ze is Master in de Politieke Wetenschapen en behaalde het diploma in 2009 aan de VUB. Ze werkte eerder al als diensthoofd bibliotheek en erfgoed in Knokke-Heist, als beleidsmedewerker in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, als coördinator Europese projecten bij UNIZO en in het onderwijs. Als hoofd van het personeel van de gemeente Maldegem en het OCMW, zal ze samen met het managementteam instaan voor de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur en de uitvoering van het beleid. Ze rapporteert hierover aan het college van burgemeester en schepenen en de raden en vormt zo een brug tussen de politiek en de administratie.

(PDB)