Moppen

De pas benoemde brandweerluitenant woonde zijn eerste korpsetentje bij met zijn commandant. Die merkte dat de jongeman erg voorzichtig was met alcohol. Hij wees naar het midden van de tafel en zei: 
– “Jongen, zie je die vier kaarsen? Wel, als je begint te denken dat het er acht zijn, heb je wel genoeg gehad. Tot die tijd mag je rustig je gang gaan.” 
– “Maar, commandant, jij ziet er vier, maar ik zie er maar twee!” antwoordde de luitenant geschrokken.