Bassevelde Hoofdartikel

Yelena (16) uit Bassevelde bij Vlaanderens 10 beste vertalers Latijn

Yelena Vande Ginste uit Bassevelde volgt Grieks-Latijn in het zesde jaar van College ten Doorn in Eeklo. Op deze school zitten wel meer straffe leerlingen die elk op hun domein en in hun studierichting hard hun best doen en daar vaak ook in schitteren. Maar soms springt er blijkbaar wel eens eentje uit.

Yelena nam dit schooljaar samen met 575 andere leerlingen uit Vlaanderen deel aan de jaarlijkse Cicerowedstrijd (spreek uit Kikero), ook wel de Vlaamse Olympiade Latijn  genoemd. De olympiade richt zich tot alle leerlingen Latijn uit de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen en de deelnemers moeten individueel een tekst van Cicero uit het latijn vertalen.
Yelena stootte door naar de finale in Antwerpen en eindigde daar met haar vertaling bij de beste 10 van Vlaanderen. Daarom mag zij nu deelnemen aan het ‘Certamen Ciceronianum Arpinas 2024’, een internationale wedstrijd die plaats vindt in mei 2024 in Arpino (halfweg tussen Rome en Napels), de geboorteplaats van Cicero, met een honderdtal beste finalisten uit Europa.

Verrast

Yelena (16) is een uitstekende leerlinge en zit eigenlijk een jaar te vroeg in haar laatste jaar. Zij deed de eerste twee jaren middelbaar in één jaar. Voor haar vertaal-examen heeft zij zich niet veel voorbereid. Latijn vindt ze eigenlijk niet zo moeilijk… Het stukje vertaling dat ze voorgeschoven kreeg was slechts 16 regels maar ze gaf een eigen interpretatie aan de tekst wat de jury erg apprecieerde.
Haar uitstekende uitslag kwam toch als een verrassing. “Ik had dit niet zien aankomen… “, zegt ze. “Soms verwacht men in een vertaling dat je dicht bij de tekst blijft omdat je dan bewijst dat je grammaticaal alles correct leest, maar soms waardeert een jury ook de originaliteit van jouw vertaling. Ik ben wel gemotiveerd en kijk uit naar die Europese wedstrijd in Arpino ”, besluit ze nog.
Yelena studeert eind juni af en wil volgend schooljaar filosofie gaan studeren.

Piet De Baets


Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v.Chr.) is een bekend Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof en tijdgenoot van Caesar.
Zijn leven speelde zich af tijdens de overgang van de Romeinse Republiek naar het keizerrijk. Cicero begon zijn carrière als advocaat tijdens het bewind van dictator Sulla. Als advocaat verwierf hij grote naam onder meer vanwege zijn opmerkelijke redevoeringen, waarvan er vele zijn bewaard. In 63 v.Chr. werd hij eventjes consul. Hij was zelf erg betrokken bij de belangrijkste politieke gebeurtenissen in die tijd. Cicero’s uitgebreide geschriften geven daarom een belangrijk, maar vanzelfsprekend gekleurd inzicht in die periode. Hij stond tijdens de dictatuur van Caesar een terugkeer naar de Republiek voor. 
Cicero was getuige van de moord op Caesar in maart 44 v.Chr., maar maakte geen deel uit van het complot. Cicero en Marcus Antonius werden nadien korte tijd de twee grootste figuren in politiek Rome maar kregen ruzie. In 45 v.Chr. stierf Tullia, Cicero›s dochter, een schok waarvan hij nooit helemaal zou bekomen. Hij werd twee jaar later vermoord tijdens een vlucht, weg uit Italia, in zijn draagbaar, waarin hij vervoerd werd.

(PDB)