“De werken zorgen minstens voor negentien maanden ongemak”, zegt schepen Van de Veere. (Foto: Emiel Tack)
Lembeke

Anderhalf jaar hinder in Gravin D’Alcantaralaan

Verkeer dat vanuit Lembeke richting Waarschoot en verder wil, kan de komende maanden maar beter rekening houden met heel wat verkeershinder. “De riolerings- en wegeniswerken gaan eindelijk van start”, zegt schepen Hendrik Van de Veere, bevoegd voor Openbare Werken. “We verwachten minstens negentien maand hinder.”

“Bij grote rioleringswerken komt heel wat kijken. Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, waarna het herstel van de weg volgt.

Gefaseerd werken

De werken worden uitgevoerd in de Gravin D’Alcantaralaan, de Antwerpse Heirweg en het Scheutbos. “Net zoals steeds het geval is, zal er dan ook gefaseerd worden gewerkt”, gaat Van de Veere verder. “In een eerste fase gaat men de gracht verplaatsen tussen het kruispunt van de d’Alcataralaan met de Antwerpse Heirweg en de grens met Lievegem. Een klus die zowat een maand zal duren.”
Begin oktober start men dan met de heraanleg van het kruispunt Eeklostraat en d’Alcantaralaan. Tussen medio november en eind februari 2024 wordt er gewerkt in de eigenlijk d’Alcantaralaan. In elke fase zal verkeer van en naar Lievegem plaatselijk omgeleid worden. Voetgangers en fietsers hoeven deze omleidingen echter niet te volgen.

Wegversmallingen

Als eenmaal het gescheiden rioleringsstelsel geïnstalleerd is, wordt het wegdek, ergens in 2024, heraangelegd. “Het straatbeeld wordt aangepast aan de noden van de veiligheid”, besluit de schepen. “Zo komen er wegversmallingen ter hoogte van de oversteekplaats aan de Boslucht en bij het binnenrijden van de bebouwing voor wie vanuit Waarschoot komt. Naast het wegdek wordt ook het fietspad in de d’Alcantaralaan vernieuwd.

(LK)