Eeklo

Stad koopt site Paterskerk

De projectsite Paterskerk en omgeving, gesitueerd tussen de Markt en de scholencampus Ten Doorn, bevindt zich in hartje Eeklo. Er is een akkoord binnen het stadsbestuur om het geheel aan te kopen voor 3,75 miljoen euro. De site Paterskerk en omgeving bestaat uit de leegstaande Paterskerk, het voormalige Minderbroeder¬klooster, momenteel een instelling voor jongeren en een volledig van de straat afgesloten historische kloostertuin als groenruimte in hartje stad. Lange tijd werd gevreesd voor aankoop door speculatieve ontwikkelaars omdat de tuin in bouwgrond is gelegen. De ganse site moet ongeveer 1 hectare groot zijn. Reeds eerder kocht de stad – met het oog op deze aankoop – de 2 kleine eigendommen links van de kerk aan. Het is nu al zeker dat de kloostertuin wordt omgevormd tot een stadspark. Er komt ook een doorsteek naar het College Ten Doorn. Over de rest van de site zal na de verkiezingen worden beslist.