Image by kstudio on Freepik
Eeklo

Stad Eeklo mist 6,5 miljoen (!) aan onbetaalde facturen.

Op de gemeenteraad van 15 mei maakte ex-schepen en onafhankelijk raadslid Bob D’Haeseleer een opmerkelijk rentree met een pertinente tussenkomst. Zelf kreeg hij recent een rappel van de stad in zijn brievenbus voor een onbetaalde factuur, wat hem alert maakte. Hij vroeg schepen van financiën Koen Loete om uitleg. 

De schepen gaf toe dat na het uitvallen van de financiële directeur (F.V.) heel veel lijken uit de kast vielen. Dat de stadsambtenaar een echte puinhoop achterliet laat de schepen zich nét niet zeggen. Wél dat de stad zich al meer dan een jaar laat begeleiden door een extern auditbureau om de knoop te ontwarren. 

Uit deze begeleiding blijkt dat de stad een gigantisch bedrag van maar liefst 6,5 miljoen euro aan openstaande facturen te goed heeft van 1.200 bedrijven en burgers die de voorbije jaren hun rekeningen niet hebben betaald. De stad wil een zo groot mogelijk deel van dat bedrag alsnog innen maar mag al zeker 300.000 euro op haar buik schrijven. Heel wat inwoners en bedrijven kregen de voorbije maanden een rekeninguittreksel van de stad in de bus. Wat een wakkere Bob D’Haeseleer alert maakte en hem de gedaante van klokkenluider deed aannemen.

Hallucinant

Bob D‘Haeseleer: “Een deel van het totale bedrag wordt betwist, maar doordat de opvolging niet systematisch, maar ‘case per case’ gebeurde zal de stad een aanzienlijke som hiervan wellicht nooit terugzien. Het schuldbedrag loopt al tien jaar op, met voor 2022 al zeker 300.000 euro oninbaar, want facturen zijn verjaard of mensen overleden. Dit is meer dan 10 jaar algemene Eeklose belasting samen ! Werkelijk hallucinant. De fouten zijn flagrant en alle Eeklonaren zijn de dupe door dit gebrek aan goed huisvaderschap. En dat op een ogenblik dat de stad dringend op zoek is naar liquide inkomsten om een steeds groter tekort op te vullen.”

Deurwaarder

“Het klopt dat we meer dan 1.200 rekeninguittreksels met een begeleidende brief hebben verstuurd”, legt Koen Loete deemoedig uit. “Openstaande facturen verjaren meestal na tien jaar en dan kan je ze niet meer innen. Wanbetalers van wie het dossier nog niet is verjaard, krijgen dus nu de rekening gepresenteerd. Midden mei stonden inderdaad nog meer dan 15.000 vorderingen open voor een totaal bedrag van 6,5 miljoen euro. De facturen gaan van slechts enkele euro’s (bvb. boete bij de bib) tot zelfs tienduizenden euro’s. We hebben alle partijen aangeschreven en hopen dat de bedragen zo snel mogelijk betaald worden. Intussen werden al openstaande vorderingen betaald, afbetalingsplannen aangevraagd en dossiers overgemaakt aan de deurwaarder. Maar we blijven intensief verder werken om de openstaande schulden te innen.”

(Piet De Baets)