Sint-Laureins

Hele lijst wegenwerken

Bij de voorstelling van de budgetten kondigde schepen van Financiën Hugo Coene aan dat Sint-Laureins minstens 500.000 euro uittrekt voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren.

Afgelopen week maakte de gemeente een lijst met werken bekend die in de loop van de maand januari zouden moeten uitgevoerd worden. “We herprofileren de weg in asfalt in de Hogestraat, ter hoogte van de Sint-Jansstraat” zegt burgemeester Franki Van de Moere, bevoegd voor Openbare Werken. “Er komen eveneens herstellingswerken aan de Vogelvlucht in Sint-Jan-in-Eremo en aan de Wilhelmusstraat nabij het Mollekot in Watervliet. Verder pakken we het kruispunt van de Zandstraat met Roverhoek aan in Waterland-Oudeman en worden er betonvakken hersteld in de Hontseindestraat in Sint-Margriete. Het kruispunt van de Kerkstraat met de Appelstraat in Waterland-Oudeman wordt verbreed.” De aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt van de Rommelsweg en de Smissestraat in Sint-Laureins en de aanleg van enkele asverschuivingen worden tevens afgewerkt. Een exacte planning van welke werken wanneer aan bod komen is momenteel nog niet gekend. “Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en de personeelsbezetting van de aannemer” besluit de burgemeester.

(LK)

De Vogelvlucht in Sint-Jan-in-Eremo staat mee op de to do-lijst van januari. (Foto: Emiel Tack)