Eeklo Hoofdartikel

Invoering parkeerkaart voor thuisverplegers en dokters mislukt

In een persbericht van Christophe De Waele, Open VLD en straks lijstduwer op de Stadslijst Team9900, wordt de  invoering van een, zo goed als gratis parkeerkaart (50 €/jaar) voor thuisverplegers en dokters, 3 maanden voor de verkiezingen als een mislukte verkiezingsstunt van de meerderheid teruggefloten. Hierbij wees hij vooral naar schepen
De Sutter die hij verweet zijn dossier niet te kennen.
Het voorstel van de meerderheid, onder leiding van thuisverpleger en burgemeester Luc Vandevelde, werd dan ook niet goedgekeurd door de gemeenteraad. 
De Waele: “We bestudeerden grondig het voorliggende reglement en stelden vast dat het een regelrechte miskenning is van de honderden mantelzorgers in onze stad die buiten de boot (= de voordelige parkeerkaart) vallen. Het zijn zij die gratis en voor niets schier dagelijks voor familieleden zorgen en nu op hun honger blijven zitten. Maar laat mij duidelijk zijn: wij hebben niets tegen een parkeerkaart voor zorgverstrekkers, maar anderen die zo’n kaart evengoed nodig hebben worden niet gehoord.”

Fouten

De Waele: “Het reglement staat bovendien vol met juridische fouten en tegenstrijdigheden. Een voorbeeld? Mits voorlegging van de bewuste parkeerschijf zou je slechts 2 uur gratis mogen parkeren in blauwe zone. Vreemd, want nu kan je met blauwe schijf en zonder parkeerkaart 3 uur gratis parkeren in blauwe zone ! Heeft de burgemeester en zijn mobiliteitsschepen Michel De Sutter dit reglement eigenlijk wel nagelezen voor het ons werd voorgelegd?”

Gratis parkeren ?

Niemand van het schepencollege kon hierop de opmerkingen van De Waele zinnig weerleggen.  Vooral mobiliteitsschepen Michel De Sutter kende duidelijk zijn dossier niét en kwam niet aan het woord. Het reglement werd dan ook niet goedgekeurd en naar (veel?) later uitgesteld.  

De Waele: “Misschien moet er wel eens grondig nagedacht worden over ons parkeerbeleid.

Een nieuw stadsbestuur kan straks werk maken van een aantrekkelijke formule die gratis kan zijn, tenminste als er intussen voldoende parkeerplaatsen komen en het rotatiesysteem behouden blijft. Open Vld had dit al in hun beleidsprogramma 2018-2024 ingeschreven maar kon het niet uitvoeren vanwege een bestuurswissel waarbij wij buiten spel werden gezet. Het idee voor gratis parkeren kan nog gesuggereerd worden via onze burgerenquête die op 15 mei in café Torenhof (Kerkplein) afloopt.“ 

Info: de bespreking in de gemeenteraad kan u hier live raadplegen:

Piet De Baets