Moppen

– “Kan ik morgenavond enkele sloffen sigaretten aan wal brengen?” vroeg de zeeman aan de douanebeambte. “Kom, laten we het op een akkoordje gooien.” 
– “Ja, dat kan”, zei de douanebeambte knipogend. 
Als de zeeman de volgende avond het schip verlaat, houdt de douanebeambte hem echter tegen en fouilleert hem grondig… maar zonder resultaat. 
– “Zo, ik zie dat je je bedacht hebt”, zegt de beambte grijnzend. 
– “Neen, helemaal niet”, antwoordt de zeeman, “Ik betrouwde je terecht niet en nu ben je te laat. Ik had de sigaretten gisteren al in mijn plunjezak, toen ik je aansprak.”