Image by bristekjegor on Freepik
Meetjesland

Je pasgeboren baby (gratis) in Taptoe ?

Om Taptoe nóg aantrekkelijker te maken voor onze lezers, vooral ook voor de jonge gezinnen, lanceren we een nieuwe rubriek.

Wie geïnteresseerd is kan een foto van zijn/haar pasgeboren baby, al dan niet samen met papa en mama, in Taptoe laten opnemen. Gratis, al zijn er enkele spelregels.

De boodschap moet ons bereiken via email naar: taptoe@taptoe.be en moet afkomstig zijn van vader of moeder van de pasgeborene zélf. Niét van opa, oma, zus, broer, peter of meter !

De mail moet de volledige naam van de inzender (vader of moeder) vermelden, zijn/haar volledig adres, gsm, datum van de geboorte, naam boreling (eventueel gewicht en lengte) en de duidelijke boodschap ‘voor opname in Taptoe’

De foto (of meerdere) moet in een aparte bijlage toegevoegd worden bij de mail. Op de foto maximum 3 personen: vader en/of moeder en de pasgeborene. Geen familie of andere personen. De baby op de foto mag al tot circa 2 maanden oud zijn.

Taptoe publiceert de foto zodra daarvoor beschikbare ruimte voorhanden is. Dit kan tot 2 à 3 weken duren. De oplage van Taptoe is wekelijks 65.000 exemplaren in 23 deelgemeenten van het Meetjesland. 

Redactie