De vraag of de Kloosterkapel (foto boven) de OCMW-site ( foto onder) kan vervangen als trouwlocatie werd uitgesteld. (Foto: Emiel Tack)
Kaprijke Lembeke

Een beslissend telefoontje van een afwezige burgemeester: “Kloosterkapel niet geschikt voor burgerlijke huwelijken”.

Een merkwaardige beslissing in de jongste Kaprijkse gemeenteraad afgelopen donderdag. Burgemeester Pieter Claeys was om beroepsredenen niet aanwezig, maar besliste niettemin dat de Kloosterkapel in Lembeke geen dienst zou gaan doen als locatie voor het afsluiten van burgerlijke huwelijken. Dat ging zo.

Kaprijke of Lembeke?

Het begon allemaal vrij rustig met een melding van waarnemend burgemeester Yves De Baets dat het oude OCMW-gebouw in Lembeke niet langer dienst kon doen om burgerlijke huwelijken in te zegenen. “Wegens werkzaamheden in het sociaal huis in het oude Lembeekse OCMW-gebouw voor de nieuwe bibliotheek en ontmoetingsruimte, is het niet meer mogelijk om te huwen in deze locatie” zei De Baets. “Daarom dient ze geschrapt te worden als huwelijkslocatie. Dat kan wel nog in Galery Stadhuys, in het Administratief Centrum en tevens in de buitenlucht bij droog weer op het kersvers aangelegde Plein.”
Oppositieleider Filip Gijssels maakte echter de opmerking dat alle besproken locaties zich uitsluitend situeerden op Kaprijks grondgebied…
Gijssels stelde daarom voor dat de ontwijde Kloosterkapel in Lembeke een mooi alternatief kan vormen om de OCMW site te vervangen. De Baets en met hem alle leden van de gemeenteraad, vond dat een goede suggestie.

Paniek

Voor het sinds kort onafhankelijk raadslid Marnix Seels bleek dit hét moment om het woord te vragen. “Ik stel vast dat iedereen hier aan tafel (zonder burgemeester 16 op 17 raadsleden) het eens zijn dat de Kloosterkapel een waardig alternatief zou zijn. Daarom wil ik hier nu een amendement indienen waarin we de Kloosterkapel definitief ook opnemen in de  lijst waar een burgerlijk huwelijk kan bezegeld worden.”
Meteen brak lichte paniek uit in het bestuurlijk vierkant. Want niemand in het kartel wou dit zonder aanwezigheid van de burgemeester definitief beslissen. Met andere woorden: wat denkt de burgemeester?
Gemeenteraadsvoor-zitter Patrick Hugaert reageerde als eerste. “Ik denk dat we zo’n beslissing beter overlaten aan het schepencollege” trachtte de man Seels’ voorstel te counteren. Een uitspraak waarmee hij eigenlijk zijn hand overspeelde gezien hij hiermee de vraag om het amendement in te dienen eigenlijk passeerde. Seels forceerde een beslissing door zowel Samen als Het Kartel de kans te geven om de raad kort te schorsen voor overleg.

Telefoontje

Meteen werd door Het Kartel telefonisch contact opgenomen met Claeys. Daaruit bleek dat er volgens Claeys reeds eerder onderzoeken waren gedaan om de Kloosterkapel in die hoedanigheid te gebruiken, maar dat bleek dat het niet mogelijk was. Er zouden nog een aantal religieuze elementen aanwezig zijn waardoor in de Kloosterkapel geen burgerlijke huwelijken kunnen voltrokken worden. Wat deze elementen waren werd niet duidelijk.
Terug in de raad hadden volgens De Baets de raadsleden geen weet van deze onderzoeken en was enkel de burgemeester hiervan op de hoogte.
Een gang van zaken die niet helemaal in goede aarde viel bij Seels. “Eigenaardig dat enkel onze burgemeester hiervan op de hoogte is. Graag zou ik de documenten die hierover uitsluitsel geven, als ze al bestaan, op de raad willen zien verschijnen”, reageerde Seels. De zaak werd uitgesteld naar de volgende raad.
Of hoe één afwezige op 17 aanwezigen, de burgemeester, toch een finale beslissing kan forceren…

(LK)